verktyget

Digital kompetens och källkritik

Mobile Stories erbjuder ett publiceringsverktyg som utbildar unga i medie- och informationskunnighet (digital kompetens och källkritik) medan de producerar olika typer av artiklar.

Genom att själva bli producenter fördjupar användarna sina ämneskunskaper, vässar sin kommunikation och sin förmåga att värdera, diskutera och kamratgranska källor. De får också kunskapen – i form av korta hjälptexter (stöd från experter), tips och checkfrågor – på det ställe i processen där de behöver den för att komma vidare.

Eleverna har möjlighet att publicera sina artiklar på en öppen plattform och nå ut med väl genomarbetat och källgranskat material och tillsammans med andra unga bygga en trovärdig kanal för unga röster, https://mobilestories.se.

Genom vår metod utbildas samtidigt lärarna i att möta de nya skrivningarna i läroplanen när det gäller digital kompetens och källkritik – samtidigt som de undervisar.

Verktyget är webbaserat och kan användas på alla enheter. 

I verktyget

En gedigen publiceringsprocess borgar för genomarbetade publiceringar som följer lagar och etiska regler. Riktiga mottagare engagerar och gör eleverna noggrannare. 

Trygga publiceringar

Genom en gedigen process som består av kamratgranskning, checkfrågor och lärarens godkännande blir artiklarna genomarbetade och i linje med lagar och ”elevpublicistens etiska regler”.

Samskapande

Elever kan arbeta enskilt eller samarbeta kring artiklar. De kan välja olika roller för ”byline” i artiklarna och kan också bjuda in kompisar för hjälp med granskning. Kommunikation i artiklarna sker via chattfunktionen. 

Hjälp från experter

Sveriges ledande journalister och experter inom medie- och informationskunnighet har bjudits in i verktyget för att ge unga sina bästa tips.

Åtta artikelmallar

Genom våra artikelmallar behöver inte någon tid användas för layout. Välj mellan nyhets/standarsartikel, reportage, video, podd, krönika, debatt, recension eller bildspel.

Bädda in ljud och film

Genom inbäddningsfunktionen kan video eller ljudklipp som laddats upp på Vimeo, Soundcloud, Anchor eller Youtube bäddas in i artikeltyperna podd- eller filmartikel, alternativt förstärka upplevelsen i artiklar som valfritt tillägg.

engagemang genom publicering

Eleverna har möjlighet att publicera sina artiklar på en öppen plattform och nå ut med väl genomarbetat och källgranskat material och tillsammans med andra unga bygga en trovärdig kanal för unga röster.

Tips från professionella journalister

Några av Sveriges ledande journalister och experter inom medie- och informationskunnighet ger sina bästa tips direkt till unga i verktyget. Genom filmklipp eller hjälptexter kan klassen fördjupa sig i en viss artikeltyp eller utvecklas inom foto, film, ljud eller rubrikskapande.