Alternativ praktik – intervjua en person med ditt drömyrke

Ämnen: Samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk 

FN:s globala mål:  8, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 10, Minskad ojämlikhet

Den här veckan ska vi se till att alla kommer i kontakt med en person som har ett  spännande yrke. Vi ska ta reda på så mycket vi kan om det valda yrket och fundera över frågor som kan vara intressanta att ställa vid intervjun. Nästa steg är att boka in och genomföra  en intervju med en yrkesperson. Denna kontakt kan vara bra att ha kvar i sitt nätverk inför framtiden. Kanske kan mötet leda till sommarjobb, mentorskap eller en praktik vid ett senare  tillfälle! 

I produktions- och publiceringsverktyget Mobile Stories kommer vi sedan bearbeta materialet  och ta del av tips från yrkesverksamma journalister för att skapa en riktigt proffsig artikel. Ni  har sedan har möjlighet att publicera den på en öppen plattform, https://mobilestories.se, där  unga från hela landet publicerar material som kan läsas av alla. Under praktikveckan  kommer ni att få en genomgång av verktyget. 

När du bokar in din intervju, se då till att yrkespersonen är medveten om att artikeln kan bli  publicerad. De flesta vuxna brukar tycka att det är roligt att synas i ett sammanhang där unga  ingår. Här får du tips på hur du kan lägga upp arbetet. 

Innan praktikperioden: 

1. Fundera över vilket yrke du skulle vilja veta mer om. Ta reda på fakta innan du  bestämmer dig. Du kan till exempel ta hjälp av yrkeskollen.se för att se lönen inom olika yrken, alternativt SCB, Arbetskraftsbarometern för att se inom vilka yrken det  kommer behövas mer folk. På framtid.se kan du också hitta fakta om de vanligaste yrkena. Du kan också leta efter fackförbund kopplade till de olika yrkena. Sök till exempel på fackförbund frisör. Det viktigaste är förstås att du väljer ett yrke som du är intresserad av. 

2. Tänk igenom vad du har för egna kontakter och även, kompisars, släktingars, lärares och vårdnadshavares kontakter eller sök på nätet och se om någon i din kommun jobbar med yrket du är nyfiken på. Sök till exempel på elektriker i kommun X eller fundera över dina intressen och vilka som eventuellt jobbar med något som har med detta intresse att göra. Om du är intresserad av att spela spel, vilken yrkesgrupp har utvecklat spelet? Om du är intresserad av kläder, vem har designat dem eller satt  dem upp dem i skyltfönstret? 

3. Boka sedan tid för intervju med en yrkesperson. Kom ihåg att de flesta tycker att det  är roligt att bli uppmärksammade. Du kan förstås få ett nej från en eller flera av de du frågar men ge inte upp. 

Att komma ihåg när du ber att få en intervju:

1. Var när och hur? Bestäm en tid och hur intervjun ska genomföras. Live, på  telefon, via en länk.  

2. Resultat. Berätta att du troligen kommer publicera en artikel på mobilestories.se.  

 

Förslag på frågor
 • Vilka arbetsuppgifter utförs på arbetsplatsen?
 • Vilka yrkesroller finns?
 • Vilken utbildning krävs för yrket och för att utföra de olika
  arbetsuppgifterna?
 • Vad är det bästa med ditt jobb? Vilka är utmaningarna?
 • Vilka karriärvägar finns?
 • Vilka egenskaper behövs för att göra ett bra jobb?
 • Vad ville du bli när du var ung? Stämmer det med hur det
  sedan blev?
 • Hur kommer det sig att du valde det här yrket?
 • Vad vill du göra om tio år?
 • Har du märkt av förutfattade meningar om ditt yrke?

3. Metod. Fråga om det är okej att du spelar in istället för att anteckna. Det kan vara svårt att både ställa frågor och hinna med att skriva.

4. Bild. Berätta att du behöver en eller flera bra bilder på personen. Beroende på hur  mötet kommer att ske, fråga om det är okej att fotografera live, utomhus eller på ”coronasäkert” avstånd inomhus. Du kan också fråga om du får fota skärmen då ni möts via länk, eller om du 

kan få några bra bilder skickade till dig (helst när personen  arbetar). Var noga med att i så fall fråga om namn på fotografen eftersom fotografens namn måste skrivas ut i din bildtext. Du kan också välja att illustrera själv. Använd inspelningsfunktionen i det verktyg du använder  för mötet. Filmen kan sedan redigeras och bäddas in i din artikel, antingen bara som  ett litet klipp med till exempel ett citat eller som en hel intervju. 

5. Citat. Fråga också om personen vill läsa sina citat. Gör upp om, när och hur detta  ska ske.  

Under praktikperioden: 

1. Förbered frågor. Hämta inspiration från frågorna nedan om du vill.

2. Genomför intervjun. Ta hjälp av denna guide som du läser innan intervjun. https://mobilestories.se/så-lyckas-du-med-intervjun

3. Använd verktyget Mobile Stories för produktionen. Följ guiderna i de små frågetecknen och de lite större infotecknen för hjälp på vägen. Lägg in bilder. 

4. När texten är klar – stäm av med intervjupersonen så som ni kommit överens om. 

5. Var stolt! Du har skapat en genomarbetad artikel som kan inspirera och hjälpa andra  att välja rätt. Kanske den blir läst av andra unga som är nyfikna på samma saker som du. 

6. Följ Mobile Stories publiceringsprocess. Publicera om du vill efter lärarens, SYV eller bibliotekariens godkännande. 

7. Sprid gärna artikeln i dina egna nätverk och skicka länken till personen du  intervjuade. Fundera på om det finns fler som borde läsa din artikel och hur skulle du  i så fall kunna nå dem? 

Lycka till!  Hälsningar Lotta o Jenny på Mobile Stories