Medveten på nätet

I en serie av lektioner kan du som är senior utveckla dina kunskaper inom de olika delarna av medie- och informationskunnighet (MIK) och bli en mer medveten konsument och producent online.

Internet och sociala medier har öppnat massor av nya möjligheter, för den som vill hålla sig uppdaterad om världsläget, nå ut och påverka i en viss fråga eller kanske träffa andra med samma intressen. Men nätet har som bekant också skapat nya utmaningar för demokratin.

Denna digitala miljö ställer ganska höga krav på oss som konsumerar, delar och publicerar information på nätet. Syftet med lektionerna är att stärka dig i det digitala medielandskapet och att du ska vilja sprida kunskapen vidare till andra.

Du kan välja att gå en eller flera lektioner – eller alla sju. Du kan välja att göra dem på egen hand, eller i grupp tillsammans med en kursledare.Varje lektion varvas med reflektionsfrågor, mindre uppdrag och avslutas med övningsfrågor. I slutet av varje lektion finns också ”Utmaningen”, förslag på aktiviteter och diskussionsfrågor som kan göras gemensamt med en grupp vänner eller tillsammans med en kursledare.

Om kursens producenter: Jenny Sköld och Lotta Bergseth har båda lång erfarenhet som journalister, från till exempel tidningen Metro, Dagens Industri, Dagens Nyheter och TV4. Lotta och Jenny är också medförfattare till boken Digital kompetens och källkritik i praktiken (Sanoma Utbildning, 2020). Utöver att utbilda lärare och elever genom Mobile Stories publiceringsverktyg erbjuder de fortbildning i form av webbkurser, inspelade webbinarier och metodhandböcker.