Ungdomar från fyra olika Mobile Stories- skolor i landet intervjuar politiker på plats i Riksdagen. Foto: Lotta Bergseth

Pågående projekt

Mobile Stories verktyg är ett sätt att engagera elever, ge dem en mottagare för sina arbeten och utrymme i samhällsdebatten. Vi har just nu två pågående projekt som handlar om engagemang och om att sprida kunskap.

1. Stärk unga med MIK handlar om att nå ut med vårt verktyg i skolor där vi tror att vi behövs som mest. Projektet som finansieras av Google.org ska nå unga i glesbygd, förorter till större städer och yrkesgymnasier. 

2. I kampanjen Young Voices for Tolerance kommer elever som arbetar med Mobile Stories publiceringsverktyg att sprida kunskap om Förintelsen, om antisemitism och om andra former av intolerans. Syftet är att lyfta ungas erfarenheter, reflektioner och lärdomar i samband med Internationellt Forum för hågkomst av Förintelsen och mot antisemitism som statsminister Stefan Löfven bjudit in till i oktober 2021.