MOBILESTORIES.SE

Nå verkliga mottagare

Vår publiceringsplattform Mobilestories.se är uppbyggd som ett nätverk av skol- och kommunsajter. Eleverna väljer själva om de vill publicera, på en eller flera av de sajter de har tillgång till. Genom denna plattform får unga i hela landet möjlighet att ta del av varandras tankar, idéer och åsikter. Plattformen  öppnar för kontakter och utbyten med människor  utanför den egna kretsen, men också mellan unga och vuxenvärlden. Här kan inte bara kompisar, släkt och vänner ta del av materialet utan även de som fattar beslut som rör ungas vardag. I tider då samhället förändras snabbt finns ett stort värde i att ta del av ungas erfarenheter, problemformuleringar och lösningar. Deras röster kan ge samhället kunskap om hur framtiden kommer att formas. 

Verktyget och plattformen används inom ramen för undervisningen i årskurs sex, högstadiet och gymnasiet, men kan också användas i olika typer av projekt eller workshops där unga ingår, till exempel på bibliotek eller i föreningar. De publicerade artiklarna kan lyftas in på exempelvis skolan eller kommunens egna hemsida, genom ett RSS-flöde, för att på så vis öka exponeringen. Artiklarna kan också delas på sociala medier. 

”Det känns fantastiskt bra att kunna visa mina tankar och vad jag tycker och tänker om saker.”

Sadaq

Elev, el och energi och datateknik, Grillska gymnasiet i Örebro

”Eleverna tycker att det är roligt att artiklarna blir så fina i förhandsvisningen och när de publiceras. Med den proffsiga layouten så är det roligare att visa upp.”

Johan Sköld

Svenskalärare på yrkesprogrammen, Forshagaakademin