Lektionsupplägg från Mobile Stories

Ungdomsreportrar för ett hållbart lokalsamhälle

Ungdomsreportrar för ett hållbart lokalsamhälle är ett upplägg som handlar om att sprida kunskap om de Globala målen med journalistiska metoder!

Workshopmaterial och affischer

Här hittar du workshopmallar som kan komma till användning i skapandet av artiklar, värdering av källor eller spridandet av kunskap till fler. Alla mallar går att ladda ner och skriva ut.

Från idé till vinnande bidrag - Unga Journalistpriset

Detta material fungerar som stöd för dig som vill arbeta med nyheter i undervisningen och delta med dina elever i tävlingen Unga Journalistpriset. 

Nätet, lagar och etik - så skapar vi ett bättre internet tillsammans

I den digitala elevworkshopen ”Nätet, lagar och etik – så skapar vi ett bättre internet tillsammans”, får eleverna reflektera över sin egen nätvardag och hur de själva kan bidra till ett klimat på nätet.

Reportrar mot rasismer för allas lika värde

I det här upplägget får barn och unga i Malmö uppdraget att sprida kunskap om Barnkonventionen.

MIK-utmaningen

Här kan du vässa dina kunskaper om medier, källkritik och lagar på nätet!  Du kommer sannolikt inte få godkänt på första försöket, men ge inte upp! Genom förklaringen efter varje fråga kan du förbättra ditt resultat och bli mer nätsmart för varje gång gör testet! 

Young voices for tolerance

Var med i skolkampanjen Young Voices for Tolerance, där unga i hela Sverige sprider kunskap om Förintelsen, antisemitism, rasism och intolerans. Alla elever kan vara med och göra skillnad!