Lektionsupplägg från Mobile Stories

Från idé till vinnande bidrag - Unga Journalistpriset

Detta material fungerar som stöd för dig som vill arbeta med nyheter i undervisningen och delta med dina elever i tävlingen Unga Journalistpriset. 

Reportrar mot rasismer för allas lika värde

I det här upplägget får barn och unga i Malmö uppdraget att sprida kunskap om Barnkonventionen.

Nätet, lagar och etik - så skapar vi ett bättre internet tillsammans

I den digitala elevworkshopen ”Nätet, lagar och etik – så skapar vi ett bättre internet tillsammans”, får eleverna reflektera över sin egen nätvardag och hur de själva kan bidra till ett klimat på nätet.

Young voices for tolerance

Var med i skolkampanjen Young Voices for Tolerance, där unga i hela Sverige sprider kunskap om Förintelsen, antisemitism, rasism och intolerans. Alla elever kan vara med och göra skillnad!

Ungt perspektiv

I upplägget får du guidning i att skapa artiklar för att lyfta det unga perspektivet i din kommun. Välj ett upplägg som passar dig och sätt igång…. och du – glöm inte att ta för dig och ta plats. 

MIK-utmaningen

Här kan du vässa dina kunskaper om medier, källkritik och lagar på nätet!  Du kommer sannolikt inte få godkänt på första försöket, men ge inte upp! Genom förklaringen efter varje fråga kan du förbättra ditt resultat och bli mer nätsmart för varje gång gör testet! 

Workshopmaterial och affischer

Här hittar du workshopmallar som kan komma till användning i skapandet av artiklar, värdering av källor eller spridandet av kunskap till fler. Alla mallar går att ladda ner och skriva ut.

Lateral källgranskning

Källgranska som en journalist! I den här videon visar vi hur lateral- eller sidledes granskning går till.