Grundarna om Mobile Stories

Vi som grundat företaget Mobile Stories AB heter Lotta Bergseth och Jenny Sköld. Vi är journalister och har båda lång erfarenhet från olika nyhetsredaktioner i Sverige.

Digitaliseringen har fört med sig genomgripande förändringar när det gäller hur vi kommunicerar och tar till oss information. Idag är de flesta av oss, och i synnerhet unga, inte bara konsumenter utan i hög utsträckning själva producenter av innehåll på nätet. Det innebär att alla behöver den kunskap som traditionellt varit journalisternas expertområde. Genom vårt produktions- och publiceringsverktyg vill vi dela denna kunskap och dessa färdigheter med unga på högstadiet och gymnasiet. 

Vi vill uppmuntra unga att skapa trovärdigt och genomarbetat material som beskriver deras verklighet, drömmar och idéer, helt enkelt för att samhället behöver deras röster. Samtidigt kan vårt verktyg stötta skolor att arbeta mer aktivt med digital källkritik, möta läroplanens nya krav gällande digital kompetens och källkritik samt göra undervisningen engagerande och relevant för eleverna. 

Genom den ideella föreningen Voice4you arbetar vi sedan 2019 för att nå nya elevgrupper i olika delar av Sverige med vårt verktyg. För detta ändamål har föreningen Voice4you som första svenska initiativ fått medel av Google.org som är Googles globala välgörenhetsorganisation.

 

Vi är med i Alumninätverket Reach for Changes för organisationer som gör livet bättre för barn och unga.

Vi är också tillsammans med läraren och lärarutbildaren Charlotta Granath medförfattare till boken Digital kompetens och källkritik i praktiken, utgiven av Sanoma Utbildning 2020.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer: 

lotta@mobilestories.se, jenny@mobilestories.se 

Lotta Bergseth och Jenny Sköld startade Mobile Stories år 2015. Foto: Andrea Forssberg