MED STÖD FRÅN Google.org

Stärk unga med MIK

I projektet “Empower youth with media and information literacy” stöttas skolor i glesbygdskommuner, socialt utsatta områden eller med yrkesprogram i att stärka ungas medie- och informationskunnighet. 

 

Källkritik och källtillit till fler delar av Sverige

 

Unga mellan 17 och 23 uppger att de inte känner sig delaktiga i samhället, enligt en rapport från MUCF. Den årliga undersökningen från SOM-institutet vid Göteborgs universitet visade samma år att även att tillitsklyftorna ökar. Störst är utanförskapet i glesbygd och utsatta områden. Detta utanförskap är kopplat till möjligheten att påverka sin omvärld och att kunna fatta välgrundade beslut om sitt eget liv, framtid och vårt gemensamma samhälle.

Med projektet “Empower youth with media and information literacy” ger Google.org verktyg till skolor med särskilda utmaningar när det gäller tillit till samhället och bristande medie- och informationskunnighet. Projektet drivs av den ideella organisationen Voice4you med hjälp av publiceringsverktyget Mobile Stories. Nu har vi 3000 nya elevplatser i projektet att erbjuda. Elever från olika platser i Sverige få tillgång till verktyget fram till januari 2025. Lärare och elever får stöd i implementeringen, support längs vägen samt utbildning. 

Stöttas av