Källkritik i praktiken

Mobile Stories erbjuder ett publiceringsverktyg som utbildar unga i medie- och informationskunnighet (digital kompetens, källkritik och källtillit) medan de producerar eget innehåll för digital publicering.

Läs här om kopplingen till läroplanen, Agenda 2030 och till Barnkonventionen.

Genom att själva söka och producera information med en verklig mottagare i åtanke fördjupar eleven sina ämneskunskaper, vässar sin kommunikation och sin förmåga att värdera, diskutera och kamratgranska källor. Längs vägen guidas de av hjälptexter och tipsvideor med journalister och andra experter. 

Eleverna har möjlighet att publicera sina artiklar på en öppen plattform och nå ut med väl genomarbetat och källgranskat material och tillsammans med andra unga bygga en trovärdig kanal för unga röster, https://mobilestories.se.

Verktyget är webbaserat och kan användas på alla enheter. 

Trygga publiceringar

Genom en gedigen process som består av kamratgranskning, checkfrågor och lärarens godkännande blir artiklarna genomarbetade och i linje med lagar och ”elevpublicistens etiska regler”.

SAMARBETA

Elever kan arbeta enskilt eller samarbeta kring artiklar, samt stötta varandra genom kamratgranskning. Verktyget lämpar sig också för ämnesövergripande arbeten.

Hjälp från experter

Sveriges ledande journalister och experter inom medie- och informationskunnighet har bjudits in i verktyget för att ge unga sina bästa tips.

Åtta artikelmallar

Genom våra artikelmallar behöver inte någon tid användas för layout. Välj mellan nyhets/standardsartikel, reportage, video, podd, krönika, debatt, recension eller bildspel.

Bädda in ljud och video

Genom inbäddningsfunktionen kan video eller ljudklipp som laddats upp på Vimeo, Soundcloud, Anchor eller Youtube bäddas in i artikeltyperna podd- eller filmartikel, alternativt förstärka upplevelsen i artiklar som valfritt tillägg.

VERKLIGA MOTTAGARE

Eleverna har möjlighet att publicera sina artiklar på den öppna plattformen Mobilestories.se och nå ut med väl genomarbetat och källgranskat material och tillsammans med andra unga bygga en trovärdig kanal för unga röster.

Tips från professionella journalister

Några av Sveriges ledande journalister och experter inom medie- och informationskunnighet ger sina bästa tips direkt till unga i verktyget. Genom filmklipp eller hjälptexter kan klassen fördjupa sig i en viss artikeltyp eller utvecklas inom foto, film, ljud eller rubrikskapande.