Genom sociala medier kan man nå ut till fler personer enklare. Om du vill ändra på något i samhället som inte fungerar kan du uppmärksamma det på Facebook. Utan sociala medier hade detta inte varit möjligt och du hade troligtvis inte nått till lika många personer som du annars hade…