Är sociala medier ett hot mot samhället?

  Genom sociala medier kan man nå ut till fler personer enklare. Om du vill ändra på något i samhället som inte fungerar kan du uppmärksamma det på Facebook. Utan sociala medier hade detta inte varit möjligt och du hade troligtvis inte nått till lika många personer...

Dålig källkritik kan ge konsekvenser

  När felaktig information sprids så kan det påverka en individ eller ett helt samhälle. Till exempel om du hör ett rykte om någon och berättar det för alla du känner så kan det leda till att ryktet skruvas och vänds på. Till slut kan ryktet se helt annorlunda ut än...

Undervisa mer om källkritik i skolan

  Nästan alla ungdomar idag har sociala medier som Instagram, Tik Tok eller Facebook. Där sprids det dagligen flera tusen nyheter och budskap och alla kan sprida dem vidare. Detta gör att vem som helst i princip också kan skriva en egen nyhet som kanske låter...