Anne Frank föds i Frankfurt Am Main år 1929, men tvingas vid fyra års ålder att flytta till Nederländerna och Amsterdam efter att nazistpartiet tagit makten i Tyskland. Hennes familj består av den återhållsamme och kloke fadern Otto, den mer utåtriktade och lite okänsliga modern Edith…