Propaganda kan sändas ut i tal, texter, bilder, konst, byggnader, demonstrationer och annat. Idag är det vanligaste sättet att sända ut propaganda genom massmedia det vill säga social medier, tv såsom reklam och radio. (Statens Medieråd 2016, Nationalencyklopedin u,å)

Vit, grå…