Intervju

 

Intervjun är journalistens kanske allra vanligaste metod. Den används till exempel för att få någons åsikt i en viss fråga eller för att få information från någon som är expert på det ämne man skriver om. Men intervjun kan också vara ett sätt att lyfta fram en spännande person som gjort något bra eller ställa kritiska frågor till någon som  du tycker behöver ställas till svars.

Exempel på intervjuer:

1. John är både svensk och jude|Mobile Stories

2. Vi måste lyfta fram rösterna från förorten|Mobile Stories

3. Michelle Kadir om att vara chef på Youtube Sverige | Mobile Stories

Det finns såklart olika sätt att kontakta intervjupersonen. Du kan ringa, kontakta på sociala medier, mejla eller ta kontakt direkt om personen finns i din närhet. 

Den här mallen kan vara bra att utgå ifrån om du mejlar någon som du inte känner:

Hej, jag heter _________ och går på skolan ___________ i _________. Vi gör ett arbete om Globala målen och undrar om vi skulle kunna få intervjua dig på detta tema? Vi kanske också kommer att publicera intervjun på medieplattformen Mobilestories.se om det är okej med dig. 

Vi har valt att kontakta dig för att ……………… Du får självklart läsa dina citat innan publicering och ändra om något är fel. Vi skulle behöva en fin bild också. Om vi träffas vill vi gärna fotografera själva, om du föredrar att ses digitalt eller över telefon skulle vi bli glada om du har en, eller flera bilder som vi kan få använda. 

Hör gärna av dig med förslag på tider då du skulle kunna göra intervjun. 

Tack på förhand. Med vänliga hälsningar _________________

Kontaktuppgifter __________________________

 

Du behöver förstås frågor för att göra en intervju. Ta hjälp av workshopmallen här intill för att komma på dina frågor.

En intervju kan skrivas på två olika sätt. Du kan välja att skriva ut dina frågor, som i exempel 3 nedan. Då är frågorna i fetstil för att läsaren ska förstå vem som säger vad. Eller så kan du väva in intervjupersonens svar, som i exempel 1 och 2. Det är lite svårare.

I alla exempel använder du talstreck (–) för att visa att det är intervjupersonen som säger något. Kan du hitta talstrecken i exemplen nedan? 

Exempel på intervjuer:

1. John är både svensk och jude|Mobile Stories

2. Vi måste lyfta fram rösterna från förorten|Mobile Stories

3. Michelle Kadir om att vara chef på Youtube Sverige | Mobile Stories

Du behöver också en rubrik, ingress, brödtext och bild.

Om du använder Mobile Stories väljer du artikelmallen ”Nyhetsartikel”.

Fotografera eller illustrera en bild som du tycker beskriver din intervjuperson. Du ska helst fotografera personen i en miljö som beskriver det som intervjun handlar om. Om du gör en intervju med en politiker om att det finns för få träningstider för fotbollslagen kanske en bild på politikern vid en öde parkeringsplats kan vara en bra bild för att illustrera att det finns mark där en fotbollsplan skulle kunna finnas istället.

Kom ihåg att tydligt berätta för personen du fotograferar vad bilden ska användas till.

Ladda ner en mall genom att klicka på bilden om du vill arbeta vidare med en bildidé.

Använd gärna mallen för att hitta en riktigt bra rubrik. Klicka på bilden för nedladdning.

• Tänk på att din intervju kan bli läst av många personer om du väljer att publicera den på Mobilestories.se. Läsaren kan vara klasskamrater och lärare på skolan, men också personer som du inte känner. 

• Tänk på att inte nämna några namn på personer om du skriver om saker som kan vara känsliga. Använd inte bilder på personer utan att stämma av detta med personen på bilden.

• Lägg lite extra tid på rubriken, ingressen (inledningen) och bilden i din artikel. Det kan öka dina chanser att väcka intresse och bli läst. I Mobile Stories får du hjälp av professionella journalister som delar med sig av tips till dig som är ung. 

Här kan du ta del av etiska regler som du bör följa då du publicerar artiklar, antingen det är på Mobile Stories eller en annan plattform.

 

När du publicerar en artikel ska du alltid berätta för läsaren var informationen du använt kommer från. Det gör du i den löpande texten (se nedan) samt i boxen ”Källor” när du använder Mobile Stories. 

  • Vill du hänvisa till en text – till exempel en forskningsrapport, bok eller undersökning – som någon annan har skrivit? Då kan skriva på det här sättet: Åtta av tio vet inte vart de ska vända sig om de vill påverka ett politiskt beslut i kommunen, enligt en undersökning som gjorts av Myndigheten för Civilsamhällesfrågor, MUCF. Du kan också skriva såhär: Enligt statistik från SCB har män kortare medellivslängd…. “ eller “Svenska elever har blivit bättre på matte, enligt en kartläggning som Myndigheten XX gjort. Lägg gärna även in källorna som hyperlänkar i själva texten (det vill säga länka från namnet på källan i din text till den webbsida där du hämtat dina uppgifter).
  • Om källan är en person som du pratat med använder du i stället ett talstreck, enligt den här modellen: – Som nyhetsreporter gäller att hela tiden leta i sin omgivning efter sådant som går utanför det vanliga, säger nyhetsreporter Förnamn Efternamn på tidningen Dagbladet.
  • Lägg slutligen in länkarna till alla dina källor i boxen ”Källor” om du använder Mobile Stories.

Ge din publicerade artikel den extra skjuts den förtjänar. Ladda ner mallen för att hitta mottagaren. Klicka på bilden för nedladdning.

Klicka på mallen för att ladda ner den.