Nyhetsartikel

 

En nyhet ska vara:

1. Ny, det vill säga,  inte allmänt känd sedan tidigare.

2. Relevant, alltså viktig för människor att känna till.

3. Sann, det är som alltid viktigt att du är noggrann med att kontrollera dina källor.

Det finns många sätt att hitta nyheter att rapportera om. En är att hitta lokala vinklar på en riksnyhet, alltså något som berör hela landet, till exempel en ny undersökning om ungas psykiska hälsa eller om matpriserna gått upp kraftigt. Vad innebär det för de som bor på din ort, på din skola eller för dina vänner? Vad innebär det för måluppfyllelsen av målet i din kommun? Finns det någon i din närhet som har personliga erfarenheter av ämnet? Finns det någon lokal expert som kan uttala sig? 

En annan bra grej är att lyssna på samtalet på bussen, på skolgården eller i föreningslokalen. Vad snackas det om? Är det något som folk är upprörda över? Att fånga upp saker som engagerar människor lokalt och förklara, fördjupa och skapa debatt är ett viktigt uppdrag för lokala journalister.

 

Förutom den typ av källor som vi föreslagit för varje enskilt mål är dessa källor vanliga källor inom journalistiken:

  • Experten. Finns det något lokal expert som du kan ställa frågor till? Det kan till exempel vara en forskare eller någon som arbetar med det ämne du skriver om. 
  • Caset. För att en artikel ska beröra läsaren är det bra att ha ett ”case”. Ett ”case” är en intervjuperson som på något sätt är berörd av ämnet eller frågan du rapporterar om. 
  • Någon som har en åsikt. För att belysa frågan ur olika perspektiv kan det vara bra att hitta personer som har åsikter om frågan du skriver om. Om det finns flera olika sätt att se på saken är det bra om fler än en åsikt kommer fram.
  • Vittnet. Ett vittne är någon som kan bekräfta de uppgifter du ska rapporterar om. Tänk på att du måste dubbelkolla det som vittnet berättar genom att hitta fler källor som berättar samma sak. 

Du behöver förstås en bild till din artikel.

Finns det något som berör nyheten som kan fotograferas, till exempel nedskräpning i skogsområde, nytt område för odling på skolan eller en bredare cykelbana? Ja, då är uppgiften enkel. Annars behöver du hitta något som relaterar till nyheten som du kan fotografera. Om du intervjuar någon kan du fotografera den personen i miljön det handlar om eller med en sak som har med händelsen att göra.

Obs! Var alltid noga med att säkerställa att eventuella personer på bilden kan tänka sig att vara med i din nyhetsartikel på mobilestories.se. Du måste fråga även om personen inte syns tydligt på bilden.

Ladda ner en mall genom att klicka på bilden för att arbeta vidare med en bildidé.

Använd gärna mallen för att hitta en riktigt bra rubrik. Klicka på bilden för nedladdning.

• Tänk på att din nyhetsartikel kan bli läst av många personer om du väljer att publicera den på Mobilestories.se. Läsarna kan vara klasskamrater och lärare på skolan, men också personer som du inte känner. 

• Tänk på att inte nämna några namn på personer om du skriver om saker som kan vara känsliga. Använd inte bilder på personer utan att stämma av detta med personen på bilden.

• Lägg lite extra tid på rubriken, ingressen (inledningen) och bilden i din artikel. Det kan öka dina chanser att väcka intresse och bli läst. I Mobile Stories får du hjälp av professionella journalister som delar med sig av tips till dig som är ung. 

Här kan du ta del av etiska regler som du bör följa då du publicerar artiklar, antingen det är på Mobile Stories eller en annan plattform.

 

Du behöver en rubrik, ingress, brödtext och bild. 

Lägg lite extra tid på rubriken, ingressen (inledningen) och bilden i din artikel. Tänk på att det rubrik och bild kan vara din enda chans att väcka intresse hos läsarna. Vad är det i din artikel som är nytt, oväntat eller mest intressant? Lyft upp det i rubrik och ingress!

Varva sedan mer information om nyheten med citat från ”case” och kanske någon expert.

Du kan välja att väva in intervjupersonens citat i din text, eller att ha kvar dina frågor i texten. Då ska dina frågor vara i fetstil. Citaten ska alltid börja med ett talstreck. 

Avsluta gärna din artikel med något som kan bli en uppföljning, alltså en artikel vid ett senare tillfälle. Till exempel: Ett beslut gällande ………väntas tas i nästa vecka på årsmötet ….

Glöm inte att redovisa dina källor.

Mer information om du skriver en nyhetsartikel finns i Mobile Stories verktyg om du har tillgång till detta.

När du publicerar en artikel ska du alltid berätta för läsaren var informationen du använt kommer från. Det gör du i den löpande texten (se nedan) samt i boxen ”Källor” när du använder Mobile Stories. 

  • Vill du hänvisa till en text – till exempel en forskningsrapport, bok eller undersökning – som någon annan har skrivit? Då kan skriva på det här sättet: Åtta av tio vet inte vart de ska vända sig om de vill påverka ett politiskt beslut i kommunen, enligt en undersökning som gjorts av Myndigheten för ungdoms och Civilsamhällesfrågor, MUCF. Du kan också skriva såhär: Enligt statistik från SCB har män kortare medellivslängd…. “ eller “Svenska elever har blivit bättre på matte, enligt en kartläggning som Myndigheten XX gjort. Lägg gärna även in källorna som hyperlänkar i själva texten (det vill säga länka från namnet på källan i din text till den webbsida där du hämtat dina uppgifter).
  • Om källan är en person som du pratat med använder du i stället ett talstreck, enligt den här modellen: – Som nyhetsreporter gäller att hela tiden leta i sin omgivning efter sådant som går utanför det vanliga, säger nyhetsreporter Förnamn Efternamn på tidningen Dagbladet.
  • Lägg slutligen in länkarna till alla dina källor i boxen ”Källor” om du använder Mobile Stories.

Om du väljer att göra en egen undersökning om ett ämne kan det faktiskt bli en nyhet i sig.

För att göra en anonym undersökning kan du behöva ett digitalt verktyg som till exempel Mentimeter eller Google Forms. När du skapar en enkätundersökning ska du inte samla in känslig information. Håll dig till allmänna frågor. Du ska heller inte begära in namn eller fråga vilken klass eleverna går i. Det är bättre att enkäten är så anonym som möjligt. När du fått in dina svar kan du få ut snygg grafik över resultatet. Du kan använda en grafik som en bild i din artikel.

För att det ska vara intressant för andra utanför skolan att ta del av behöver ni ha samlat in minst 100 svar. Det är förstås viktigt att också redovisa hur många svar som kom in totalt för att läsaren själv ska kunna värdera trovärdigheten i undersökningen.

Ge din publicerade artikel den extra skjuts den förtjänar. Ladda ner mallen för att hitta mottagaren. Klicka på bilden för nedladdning.

Klicka på mallen för att ladda ner den.