Engagera unga i lokala samhällsfrågor

Unga Journalistprisets lektionspaket

Våra undervisningsexempel fungerar som stöd för dig som vill arbeta med nyheter i undervisningen och delta med dina elever i tävlingen Unga Journalistpriset, på nationell eller lokal nivå. Vi utgår i uppläggen från elevernas egna intressen och engagemang kopplat till lokalsamhället, både för att det är viktigt att ungas frågor uppmärksammas och för att det skapar motivation hos eleverna.