Workshopmallar

Här hittar du workshopmallar som kan komma till användning i skapandet av artiklar. Alla mallar går att ladda ner från denna länk.

MIK i flera ämnen är till för dig som är lärare och ska planera för ditt lektionsupplägg, projekt eller ämnesområde.

Redaktionsmötet kan eleverna använda då de planerar sitt arbete, i grupp eller enskilt.

Källorna och trovärdigheten är en modell för att skapa struktur vid källgranskning. När eleverna söker information på nätet bör de klassiska verktygen äkthet, tid, beroende och tendens användas i kombination med att kontrollera vad andra källor säger om den första källan.

Hitta mottagaren kan användas som hjälp då eleverna ska jobba med att sprida sina arbeten till fler än läsarna på mobilestories.se. 

Elevreporterns etiska regler kan användas som stöd för elever som arbetar med att skapa och publicera material online. Skriv gärna ut och sätt upp på väggen i klassrummet eller skolbiblioteket!