Gör din röst hörd om barns rätt att bli behandlade lika

Krönika/Debattartikel/Intervju/Bildspel

I april kommer omkring 240 sjätteklassare från skolor i hela Malmö att samlas på Malmö FFs hemmaplan Eleda Stadion. Det är Grundskolefotboll mot rasismer som arrangerar ett event där barn från olika delar av Malmö ska träffas och lära känna varandra.

Klicka för att veta mer om Grundskolefotboll mot rasismer 

Grundskolefotboll mot rasismer handlar om varje barns rätt att bli behandlade lika och att kunna påverka sin omgivning och samhället. Detta står inskrivet i Barnkonventionen som är svensk lag sedan januari 2020. 

Inför och efter eventet på Eleda Stadion ska barn få sprida kunskap till andra om barns rätt att bli behandlade lika (se nedan för att veta mer om Artikel 2). Till din hjälp har du ett digitalt verktyg för att skapa och publicera artiklar på sajten Mobilestories.se. En artikel kan till exempel vara en krönika, en debattartikel eller en artikel där bilden är i fokus. 

 

Här kan du läsa om vad Barnkonventionens Artikel 2 handlar om. 

BARNKONVENTIONEN

Artikel 2 handlar om att reglerna gäller för alla barn. Alla barn är lika mycket värda.
Inga barn får bli diskriminerade,
det vill säga bli sämre behandlade.

Det har ingen betydelse vilken färg barnet och barnets föräldrar har på huden,
om barnet är flicka eller pojke,
vilket språk barnet talar,
vilken gud barnet tror på,
om barnet har en funktionsnedsättning eller om barnet är rikt eller fattigt.
Mobbning i skolan kan till exempel vara diskriminering.

Mobile Stories är ett digitalt verktyg som stöttar barn och unga i att göra sin röst hörd. Och nu ska du som går i årskurs sex i någon av de skolor som är med i Grundskolefotboll mot rasismer få göra det!

Ur Barnkonventionen – en lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter (klicka här för att få texten uppläst)

 

Läroplanen och globala mål
Ämnen: Samhällskunskap, historia, bild, svenska och svenska som andraspråk, engelska eller annan språkundervisning. 

FN:s globala mål: 16 FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN

Stöd för lärare: Svåra frågor i klassrummet | Forum för levande historia

Elevpublicistens etiska regler
Läs tillsammans “Elevpublicistens etiska regler” i verktyget (i inloggat läge) Mobile Stories under “Innehåll” om ni inte gjort det tidigare. Diskutera också gärna vad de olika punkterna innebär. Förenklat handlar de om att

 • Vara noggrann med sina källor och aldrig publicera felaktigheter eller bidra till ryktesspridning på nätet.
 • Aldrig kränka någons upphovsrätt eller användarvillkoren för gratis bilder hämtade från nätet (använd helst egna bilder eller illustrationer!)
 • Undvika att såra eller kränka en enskild person eller grupp i samhället.
Diskussionsövning: Vem/vad kan vara en trovärdig källa? Låt eleverna komma med förslag. Skriv upp på tavlan eller i ett gemensamt dokument.

Exempel:

 • Experten. Om din källa är en expert som du pratat med, exempelvis en forskare, ska det framgå vad som gör att just den personen är trovärdig. Experten bör ha en specialkunskap om just det som hen uttalar sig om. 
 • Caset. Caset är en intervjuperson som på något sätt är berörd av det du skriver om. Det kan vara någon som har upplevt en orättvisa eller någon som gjort något bra och som kan inspirera andra.
 • Vittnet. Ett vittne är någon som kan bekräfta det du skriver om Du ska helst samla in fler än ett vittnesmål som pekar på att händelsen som du tar upp i din artikel har ägt rum. 
 • Bilden. En bild, stillbild eller rörlig bild, som visar en något som händer kan också vara en källa. Tänk på att bilder kan ha manipulerats och inte alltid är sanna. 
 • Dokumentet. Ett dokument kan vara till exempel ett skrivet brev eller mejl, anteckningar från ett möte eller ett beslut från en myndighet eller från regeringen. 
 • Du. Du själv blir naturligtvis en källa när du publicerar något på nätet. 

Detta är en guide för den som vill källgranska som ett proffs. Den här affischen är framtagen av Therese Personne på Nya Elementar med syfte att hjälpa skolor att värdera digitala källor. Skriv ut ett exemplar och sätt upp i klassrummet! Affischen finns att ladda ner här:

Identifiera rasistiska och antidemokratiska strömningar i dag 

Den här guiden med övningar syftar till att förstå hur fördomar, rasism och propaganda spreds under andra världskriget för att sedan undersöka hur det ser ut idag och sprida kunskapen vidare till andra. 

En krönika är en text där skribenten använder sina egna upplevelser och erfarenheter och reflekterar kring dem. De flesta krönikor handlar om att skribenten reagerat på någon händelse och vill skriva av sig.  Den här krönikan ska handla om Barnkonventionens andra artikel, som du kan läsa om längre upp på den här sidan. 

Syfte: Att sprida kunskap om vad Barnkonventionens kapitel 2 innebär. Att lära vuxna om hur du som barn eller ung vill bli bemött. 

Mottagare: Det är viktigt att tänka på att vem som helst kan ta del av de artiklar som publiceras/läggs ut på Mobilestories.se. Det är alltså inte bara din lärare som kommer att ta del av din artikel. Var därför noga med att ingen ska känna sig ledsen eller uthängd av din text. De artiklar som publiceras kan komma att spridas i Mobile Stories och Grundskolefotboll mot rasismers sociala medier. Tänk också noga igenom hur mycket du vill berätta om dig själv, dina upplevelser och känslor. Prata gärna med din lärare om du känner dig osäker.

Så skriver du. en krönika: 
Eleverna kan läsa infoartikeln om artikeltypen krönika i Mobile Stories verktyg (i inloggat läge): Detta är en krönika
Hos Mediekompass (tidigare Tidningen i skolan) finns en lite mer utförlig text om artikeltypen krönika : Krönika

Exempel på frågor som du kan reflektera över i din text:

-Har du någon gång känt dig sämre behandlad på grund av ditt kön, din religion, din kultur eller hudfärg?
-Har någon stått upp för dig när du har känt så? Vad gjorde eller sa den personen?
-Hur skulle du vilja att kompisar eller vuxna hade gjort för att motarbeta rasism, sexism eller annan former kränkningar.

Frågor du kan ställa dig för att komma igång med skrivandet:

 


 1. Skapa gärna följande struktur i krönikan:
  • Början. Inled med någonting du upplevt personligen. Gärna med en ögonblicksbild där du beskriver din upplevelse. Vad hände och hur kände du då?
  • Mitten. Bredda det till att beskriva hur det är är en del av en större trend/fenomen/samhällsproblem.
  • Slutet. Knyt ihop genom att återkoppla till början.

  Bilder:
  • Det bästa alternativet är att låta eleverna ta egna bilder eller illustrera sin artikel. Eleverna ska helst inte”skärmdumpa” från sociala medier då risken är stor att namn eller bilder kommer med på personer som inte gett sitt godkännande. 
  • Om det inte är möjligt att låta eleverna jobba med egna bilder, tipsa eleverna om artikeln så hittar du gratis bilder i inloggat läge. Här får eleverna hjälp att söka gratis bilder för publicering.

  Exempel på bra elevkrönikor på Mobile Stories (jämför gärna uppbyggnaden av krönikorna med punkterna ovan):
  Bruksgymnasiet i Östhammar: Låt inte ensamheten dränka dig!
  Kyrkskolan i Ludvika: Jag skäms konstant

  Tänk på: Om du använder namn och bild på enskilda personer i din text måste du först säkerställa att:
  1. Personen har läst din artikel och godkänt att deras namn/bild publiceras på Mobilestories.se.
  2. Du måste säkerställa att enskilda personerna i din krönika inte på något sätt skadas av att texten/bilden publiceras.

  Vad möter unga i deras vardag? Här kan unga bidra genom att reflektera kring och berätta om egna upplevelser av intolerans som de möter på nätet eller andra delar av livet. I poddar eller krönikor får eleverna berätta om egna eller andra bekantas upplevelser utifrån de tankar som formulerats i diskussionen.

  Produktion:
  Podd. Om din klass är van vid att producera poddar kan detta vara ett bra alternativ. Se till att eleverna först gör en struktur för podden och att en programledare utses som fördelar ordet. Glöm inte Elevpublicistens etiska regler om att inte hänga ut någon enskild person eller grupp eller såra eller skada någon genom podden.

  Se tipsfilmen med programledaren Jenny Ågren från Aftonbladets poddredaktion.  Filmen är 5 minuter lång och finns en bit ned på Unga Journalistprisets tävlingssajt

  Krönika. Låt eleverna arbeta enskilt med att skriva krönikor med avstamp i frågorna i workshoppen. 
  Eleverna kan läsa infoartikeln om artikeltypen krönika i Mobile Stories verktyg (i inloggat läge): Detta är en krönika
  Hos Mediekompass (tidigare Tidningen i skolan) hittar du en lite mer utförlig text om artikeltypen krönika : Krönika

  Tipsa gärna eleverna om att skapa följande struktur i krönikan:
  • Början. Inled med någonting du upplevt personligen. Gärna med en ögonblicksbild där du beskriver din upplevelse. Vad hände och hur kände du då?
  • Mitten. Bredda det till att beskriva hur det är är en del av en större trend/fenomen/samhällsproblem.
  • Slutet. Knyt ihop genom att återkoppla till början. 

  Bilder:
  • Det bästa alternativet är att låta eleverna ta egna bilder eller illustrera sin artikel. Eleverna ska helst inte”skärmdumpa” från sociala medier då risken är stor att namn eller bilder kommer med på personer som inte gett sitt godkännande. 
  • Om det inte är möjligt att låta eleverna jobba med egna bilder, tipsa eleverna om artikeln så hittar du gratis bilder i inloggat läge. Här får eleverna hjälp att söka gratis bilder för publicering.

  Exempel på bra elevkrönikor på Mobile Stories (jämför gärna uppbyggnaden av krönikorna med punkterna ovan):
  Bruksgymnasiet i Östhammar: Låt inte ensamheten dränka dig!
  Kyrkskolan i Ludvika: Jag skäms konstant

  Be eleverna tänka på: Om de använder namn och bild på enskilda personer i sin text måste de först säkerställa att:
  1. Personen har läst artikeln och godkänt att deras namn/bild publiceras på Mobilestories.se.
  2. De måste säkerställa att enskilda personerna krönikan inte på något sätt skadas av att texten/bilden publiceras.

   

  Propaganda, Eternal Echoes: Nazistisk ideologi | Propaganda

  Läs materialet i länken ovan och gör övningen “Diskutera bilderna” i mindre grupper. Genom materialet får eleverna kunskap om hur nazisterna använde sig av propaganda, men också om hur samma tekniker används i dag. De övar sig också i att känna igen propaganda i ett antal affischer. Därefter följer ett antal diskussionsfrågor, där fråga 6 och 7 lämpar sig väl för en skrivuppgift, till exempel en krönika eller en debattartikel.

  Visa eleverna till Expos symbollexikon för att göra dem uppmärksamma på högerextrema symboler som de kan bli exponerade för i sociala medier.

  Frågor:
  • Har du sett bilder med liknande budskap idag, kanske online? Ge exempel och beskriv hur dessa bilder påverkar dig känslomässigt!
  • På vilket sätt är vi påverkade av propaganda idag? Vad kan det leda till? 

  Fördjupning. Lär dig mer om hur propaganda fungerar med klassrumsmaterialet från Fredens Hus (för högstadiet och gymnasiet): https://fredsportalen.se/temarummen/infosida-temarum-propaganda/temarummet-propaganda/


  De elever som vill publicera sina artiklar kan bli en del i kampanjen Young Voices for Tolerance och sprida dem i sociala medier med hashtaggen #YoungVoicesforTolerance. I figuren nedan kan eleverna få tips om hur de kan öka sina chanser att nå ut. Ladda ner den här:

  En krönika är en text där skribenten använder sina egna upplevelser och erfarenheter och reflekterar kring dem. De flesta krönikor handlar om att skribenten reagerat på någon händelse och vill skriva av sig.  Den här krönikan ska handla om Barnkonventionens andra artikel, som du kan läsa om längre upp på den här sidan. 

  Syfte: Att sprida kunskap om vad Barnkonventionens kapitel 2 innebär. Att lära vuxna om hur du som barn eller ung vill bli bemött. 

  Mottagare: Det är viktigt att tänka på att vem som helst kan ta del av de artiklar som publiceras/läggs ut på Mobilestories.se. Det är alltså inte bara din lärare som kommer att ta del av din artikel. Var därför noga med att ingen ska känna sig ledsen eller uthängd av din text. De artiklar som publiceras kan komma att spridas i Mobile Stories och Grundskolefotboll mot rasismers sociala medier. Tänk också noga igenom hur mycket du vill berätta om dig själv, dina upplevelser och känslor. Prata gärna med din lärare om du känner dig osäker.

  Så skriver du. en krönika: 
  Eleverna kan läsa infoartikeln om artikeltypen krönika i Mobile Stories verktyg (i inloggat läge): Detta är en krönika
  Hos Mediekompass (tidigare Tidningen i skolan) finns en lite mer utförlig text om artikeltypen krönika : Krönika

  Exempel på frågor som du kan reflektera över i din text:

  -Har du någon gång känt dig sämre behandlad på grund av ditt kön, din religion, din kultur eller hudfärg?
  -Har någon stått upp för dig när du har känt så? Vad gjorde eller sa den personen?
  -Hur skulle du vilja att kompisar eller vuxna hade gjort för att motarbeta rasism, sexism eller annan former kränkningar.

  Frågor du kan ställa dig för att komma igång med skrivandet:

   


  1. Skapa gärna följande struktur i krönikan:
   • Början. Inled med någonting du upplevt personligen. Gärna med en ögonblicksbild där du beskriver din upplevelse. Vad hände och hur kände du då?
   • Mitten. Bredda det till att beskriva hur det är är en del av en större trend/fenomen/samhällsproblem.
   • Slutet. Knyt ihop genom att återkoppla till början.

   Bilder:
   • Det bästa alternativet är att låta eleverna ta egna bilder eller illustrera sin artikel. Eleverna ska helst inte”skärmdumpa” från sociala medier då risken är stor att namn eller bilder kommer med på personer som inte gett sitt godkännande. 
   • Om det inte är möjligt att låta eleverna jobba med egna bilder, tipsa eleverna om artikeln så hittar du gratis bilder i inloggat läge. Här får eleverna hjälp att söka gratis bilder för publicering.

   Exempel på bra elevkrönikor på Mobile Stories (jämför gärna uppbyggnaden av krönikorna med punkterna ovan):
   Bruksgymnasiet i Östhammar: Låt inte ensamheten dränka dig!
   Kyrkskolan i Ludvika: Jag skäms konstant

   Tänk på: Om du använder namn och bild på enskilda personer i din text måste du först säkerställa att:
   1. Personen har läst din artikel och godkänt att deras namn/bild publiceras på Mobilestories.se.
   2. Du måste säkerställa att enskilda personerna i din krönika inte på något sätt skadas av att texten/bilden publiceras.

   Vad möter unga i deras vardag? Här kan unga bidra genom att reflektera kring och berätta om egna upplevelser av intolerans som de möter på nätet eller andra delar av livet. I poddar eller krönikor får eleverna berätta om egna eller andra bekantas upplevelser utifrån de tankar som formulerats i diskussionen.

   Produktion:
   Podd. Om din klass är van vid att producera poddar kan detta vara ett bra alternativ. Se till att eleverna först gör en struktur för podden och att en programledare utses som fördelar ordet. Glöm inte Elevpublicistens etiska regler om att inte hänga ut någon enskild person eller grupp eller såra eller skada någon genom podden.

   Se tipsfilmen med programledaren Jenny Ågren från Aftonbladets poddredaktion.  Filmen är 5 minuter lång och finns en bit ned på Unga Journalistprisets tävlingssajt

   Krönika. Låt eleverna arbeta enskilt med att skriva krönikor med avstamp i frågorna i workshoppen. 
   Eleverna kan läsa infoartikeln om artikeltypen krönika i Mobile Stories verktyg (i inloggat läge): Detta är en krönika
   Hos Mediekompass (tidigare Tidningen i skolan) hittar du en lite mer utförlig text om artikeltypen krönika : Krönika

   Tipsa gärna eleverna om att skapa följande struktur i krönikan:
   • Början. Inled med någonting du upplevt personligen. Gärna med en ögonblicksbild där du beskriver din upplevelse. Vad hände och hur kände du då?
   • Mitten. Bredda det till att beskriva hur det är är en del av en större trend/fenomen/samhällsproblem.
   • Slutet. Knyt ihop genom att återkoppla till början. 

   Bilder:
   • Det bästa alternativet är att låta eleverna ta egna bilder eller illustrera sin artikel. Eleverna ska helst inte”skärmdumpa” från sociala medier då risken är stor att namn eller bilder kommer med på personer som inte gett sitt godkännande. 
   • Om det inte är möjligt att låta eleverna jobba med egna bilder, tipsa eleverna om artikeln så hittar du gratis bilder i inloggat läge. Här får eleverna hjälp att söka gratis bilder för publicering.

   Exempel på bra elevkrönikor på Mobile Stories (jämför gärna uppbyggnaden av krönikorna med punkterna ovan):
   Bruksgymnasiet i Östhammar: Låt inte ensamheten dränka dig!
   Kyrkskolan i Ludvika: Jag skäms konstant

   Be eleverna tänka på: Om de använder namn och bild på enskilda personer i sin text måste de först säkerställa att:
   1. Personen har läst artikeln och godkänt att deras namn/bild publiceras på Mobilestories.se.
   2. De måste säkerställa att enskilda personerna krönikan inte på något sätt skadas av att texten/bilden publiceras.

    

   Propaganda, Eternal Echoes: Nazistisk ideologi | Propaganda

   Läs materialet i länken ovan och gör övningen “Diskutera bilderna” i mindre grupper. Genom materialet får eleverna kunskap om hur nazisterna använde sig av propaganda, men också om hur samma tekniker används i dag. De övar sig också i att känna igen propaganda i ett antal affischer. Därefter följer ett antal diskussionsfrågor, där fråga 6 och 7 lämpar sig väl för en skrivuppgift, till exempel en krönika eller en debattartikel.

   Visa eleverna till Expos symbollexikon för att göra dem uppmärksamma på högerextrema symboler som de kan bli exponerade för i sociala medier.

   Frågor:
   • Har du sett bilder med liknande budskap idag, kanske online? Ge exempel och beskriv hur dessa bilder påverkar dig känslomässigt!
   • På vilket sätt är vi påverkade av propaganda idag? Vad kan det leda till? 

   Fördjupning. Lär dig mer om hur propaganda fungerar med klassrumsmaterialet från Fredens Hus (för högstadiet och gymnasiet): https://fredsportalen.se/temarummen/infosida-temarum-propaganda/temarummet-propaganda/


   De elever som vill publicera sina artiklar kan bli en del i kampanjen Young Voices for Tolerance och sprida dem i sociala medier med hashtaggen #YoungVoicesforTolerance. I figuren nedan kan eleverna få tips om hur de kan öka sina chanser att nå ut. Ladda ner den här:

   SKRIV EN KRÖNIKA

   SKRIV EN DEBATTARTIKEL

   En krönika är en text där skribenten använder sina egna upplevelser och erfarenheter och reflekterar kring dem. Oftast är krönikan ett sätt att skriva av sig efter att någonting hänt. Det bästa är då att inleda med att beskriva händelsen. Sedan kan man skriva om sina tankar och känslor kopplat till det som hänt. Krönikan kan vara allvarlig (som den från Lindängeskolan här nedanför) eller humoristisk (som den från Kyrkskolan).

    Exempel på krönikor:

   Lindängeskolan (årskurs 6) i Malmö: Tänk att leva som ”alla de andra”
   Kyrkskolan (högstadiet) i Ludvika: Jag skäms konstant 

   Syfte: Att sprida kunskap om vad Barnkonventionens kapitel 2 innebär. Att berätta för vuxna eller andra barn hur du vill bli bemött och behandlad. 

   Mottagare: De artiklar, till exempel krönikor, som publiceras/läggs ut på Mobilestories.se kan bli lästa av vem som helst. Det är alltså inte bara din lärare som kommer att ta del av din artikel. Var därför noga med att ingen ska bli sårad eller känna sig uthängd av din text. Använd inte namn på personer som du berättar om, undantaget skulle kunna vara offentliga personer som till exempel politiker. 

   Mottagare = den som ska läsa/titta eller ta del av något

    

    

    

   Nu är det dags att komma på vad du ska skriva om!

   1. Titta på filmen med hälsningen från Gustavo Nazar, samordnare för Grundskolefotboll mot rasismer, längst upp på sidan.

   2. Lite längre ned hittar du en text som handlar om Barnkonventionens Artikel 2. Det är den som är temat för din krönika. 

   3. Exempel på frågor som du kan besvara i din krönika (Obs! Du ska inte ska ta med frågorna i texten utan bara använda dem för att komma på vad du ska skriva). Diskutera gärna frågorna med en kompis innan du börjar skriva, så blir det lättare att komma igång. 

   Frågor att reflektera över i krönikan: 

   -Har du upplevt att någon brutit mot Barnkonventionens kapitel 2? Beskriv händelsen!
   -Fanns det någon person som sa ifrån eller stod upp för den som blev utsatt? Hur då?
   -Vad kan ni som är unga, eller vuxna göra för att motarbeta rasism, sexism eller annan former kränkningar?

   GÖR ETT BILDSPEL 

   I en debattartikel ska den som skriver uppmärksamma läsaren på en viss fråga, stärka det den vill ha sagt med fakta från trovärdiga källor och gärna använda förklarande exempel. Målet  att få läsaren att tycka likadant! Det är viktigt för trovärdigheten att den som skriver är påläst i sitt ämne och känner sig engagerad i frågan. Skriv därför gärna om den egna vardagen eller något som berör din framtid.

   På den här länken kan du lyssna på Aftonbladets debattredaktör, som ger sina bästa tips för en bra debattartikel (scrolla ner en bit för att hitta klippet).

    

   Syfte: Att sprida kunskap om vad Barnkonventionens kapitel 2 innebär. Att berätta för vuxna eller andra barn hur du vill bli bemött och behandlad. 

   Mottagare: De artiklar, till exempel krönikor, som publiceras/läggs ut på Mobilestories.se kan bli lästa av vem som helst. Det är alltså inte bara din lärare som kommer att ta del av din artikel. Var därför noga med att ingen ska bli sårad eller känna sig uthängd av din text. Använd inte namn på personer som du berättar om, undantaget skulle kunna vara offentliga personer som till exempel politiker. 

   Mottagare = den som ska läsa/titta eller ta del av något

   Nu är det dags att komma på vad du ska skriva om!

   1. Titta på filmen med hälsningen från Gustavo Nazar, samordnare för Grundskolefotboll mot rasismer, längst upp på sidan.

   2. Lite längre ned hittar du en text som handlar om Barnkonventionens Artikel 2. Det är den som är temat för din debattartikel. Läs den!

   3. Exempel på frågor som du kan besvara i din krönika (Obs! Du ska inte ska ta med frågorna i texten utan bara använda dem för att komma på vad du ska skriva). Diskutera gärna frågorna med en kompis innan du börjar skriva, så blir det lättare att komma igång. 

   Frågor att reflektera över i din debattartikel: 

   -Har du upplevt att någon brutit mot Barnkonventionens kapitel 2? Beskriv händelsen utan att nämna några namn!
   -Fanns det någon person som sa ifrån eller stod upp för den som blev utsatt? Hur då? Här kan det vara okej att använda förnamn på personer om du frågar i förväg om det är okey.
   -Vad kan ni som är barn, eller vuxna göra för att motarbeta rasism, sexism eller annan former kränkningar?

   GÖR EN INTERVJU

    

    Exempel på bildspel:

   Språkintroduktionsklasspå Forshagaakademin (gymnasium): 

   Syfte: Att sprida kunskap om vad Barnkonventionens kapitel 2 innebär. Att berätta för vuxna på hur du som barn vill bli bemött och behandlad. 

    

   Mottagare: De artiklar, till exempel krönikor, som publiceras/läggs ut på Mobilestories.se kan bli lästa av vem som helst. Det är alltså inte bara din lärare som kommer att ta del av din artikel. Var därför noga med att ingen ska bli sårad eller känna sig uthängd av din text.

    

   PRODUKTION

    

   1. Titta på filmen med hälsningen från Gustavo Nazar, samordnare för Grundskolefotboll mot rasismer, längst upp på sidan.

   2. Lite längre ned hittar du en text som handlar om Barnkonventionens Artikel 2. Det är den som är temat för din krönika. 

   3. Exempel på frågor som du kan besvara i din krönika (Obs! Du ska inte ska ta med frågorna i texten utan bara använda dem för att komma på vad du ska skriva). Diskutera gärna frågorna med en kompis innan du börjar skriva. Då är det lättare att komma på vad det är du ska skriva om. 

   -Har du upplevt att någon brutit mot Barnkonventionens kapitel 2? Beskriv händelsen!
   -Fanns det någon person som sa ifrån eller stod upp för den som blev utsatt? Hur då?
   -Vad kan ni som är unga, eller vuxna göra för att motarbeta rasism, sexism eller annan former kränkningar?

   Bilder:

   • Det bästa alternativet är att låta eleverna ta egna bilder eller illustrera sin artikel. Eleverna ska helst inte”skärmdumpa” från sociala medier då risken är stor att namn eller bilder kommer med på personer som inte gett sitt godkännande. 
   • Om det inte är möjligt att låta eleverna jobba med egna bilder, tipsa eleverna om artikeln så hittar du gratis bilder i inloggat läge. Här får eleverna hjälp att söka gratis bilder för publicering.


   Tänk på:
   1. Använder du namn eller/och bild på andra personer i din krönika? Om du vill publicera den måste du först se till att p
   ersonen har läst din artikel och godkänt att deras namn/bild finns med. 

   2. Beskriver du händelser du själv varit med om? Tänkt då igenom hur mycket av dina känslor och upplevelser du vill berätta om i din artikel. Tänk på att du inte har någon kontroll över vem som läser din artikel när den är publicerad. 

    

    

   Du som skriver för Mobile Stories behöver ha koll på följande regler:

   • Se till att din artikel är sann – bidra inte till ryktesspridning
   • Ta egna bilder eller se till att de du använder är gratis
   • Försäkra dig om att ingen person blir ledsen eller kränkt av din artikel

   Reglerna i sin helhet hittar du här: 

   Elevreportens etiska regler

   Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
   Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

   GÖR EN INTERVJU

   Hur blev det?

   Förslag på reflektionsfrågor:

   1. Vad har vi lärt oss?

   2. Vilka andra kan ha lärt sig något?

   3. Vad kan vi göra när vi ser antisemitism, antiziganism, rasism och intolerans i samhället? Försök att lista olika sätt att reagera i olika sammanhang.