Workshopmallar

Här hittar du workshopmallar som kan komma till användning i olika steg i skapandeprocessen. Alla mallar går att ladda ner från denna länk.

”MIK i flera ämnen” är till för dig som är lärare och ska planera för ditt lektionsupplägg, projekt eller ämnesområde.

”Redaktionsmötet” kan eleverna använda då de planerar sitt arbete, i grupp eller enskilt.

”Källorna och trovärdigheten” är en modell för att skapa struktur vid källgranskning. När eleverna söker information på nätet bör de klassiska verktygen äkthet, tid, beroende och tendens användas i kombination med att kontrollera vad andra källor säger om den första källan.

”Hitta mottagaren” kan användas som hjälp då eleverna ska jobba med att sprida sina arbeten till fler än läsarna på mobilestories.se.