För det första tycker vi att det är viktigt att artikel 2 diskuteras i alla länder för att ingen ska diskrimineras på grund av vilket kön man har, vem man blir kär i, var man kommer ifrån, hur man ser ut och även vilken tro man har. Dessutom ska man inte heller tryckas ner på grund av…