Vi ger unga verktyg för att bygga morgondagens demokrati

Mobile Stories skapar möten mellan unga och makthavare och hjälper kommuner att göra unga delaktiga i samhällsdebatten

Mohamed från Malmö skrev en artikel om Mobbning på Mobile Stories som fick vingar. Vid två tillfällen har han talat i TV4 Nyhetsmorgon om sin artikel och att han vill fortsätta påverka i samhället. 

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas är sedan 1 januari 2020 en en del av svensk lag.

I artikel 13 i barnkonventionen står:

* Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter.

Hela barnkonventionen på Unicefs hemsida

Läs mer om barnkonventionen på Skolverkets hemsida

Medie- och informationskunnighet kan kopplas till samtliga globala hållbarhetsmål. Tillgång till bra information är avgörande för att vi tillsammans ska kunna fatta välgrundade beslut som leder till en fredlig och hållbar värld.

Läs om de globala hållbarhetsmålen på regeringens hemsida. 

Agenda 2030 i läroplanen – läs om globala hållbarhetsmålen på Skolverkets hemsida

 

Arbetet med Mobile Stories stärker elevernas medie- och informationskunnighet, MIK. Begreppet medie- och informationskunnighet definierar vad man behöver kunna utnyttja sina rättigheter i ett demokratiskt samhälle.

Enligt FN-organet Unesco handlar MIK om:

  1. Kunskap om medier och deras roll i ett demokratiskt samhälle
  2. Förmåga att finna, analysera och kritiskt värdera information.
  3. Förmåga att själv kunna skapa innehåll i olika former av medier. 

Genom Mobile Stories verktyg lär sig eleverna om medier och journalistiska metoder (1). Målet att själv bli en trovärdig källa för verkliga mottagare gör att diskussionen om källors trovärdighet hamnar i fokus (2). Att själv skapa innehåll i olika former av medier (3) är enligt Unesco en viktig byggsten i MIK.