ANSVARSFULLA PUBLICERINGAR

Elevreporterns etiska regler

Mobile Stories har i samarbete med Medieombudsmannen tagit fram etiska regler för de som publicerar artiklar på Mobilestories.se. Reglerna utgår från de Medieetiska reglerna, men har anpassats för dig som arbetar med Mobile Stories. Läs gärna igenom reglerna då och då. Så småningom kommer de att sitta i ryggraden!

Klicka här för att hitta postern Etiska regler vid publicering.  Skriv ut och sätt upp på väggen i klassrum och bibliotek!

Håll dig till sanningen!

* Undvik att sprida rykten och felaktiga uppgifter. Den som skapar en artikel på Mobile Stories ska så långt det är möjligt kontrollera att alla uppgifter som publiceras är korrekta. Det gäller också bilder, som inte får förvanskas genom bildbehandlingsprogram som Photoshop. Tänk på att sanningskravet gäller både skriven text, bild, film och podd. 

* Var kritisk mot dina källor. Kontrollera sakuppgifter så noggrant som det går, även de som redan tidigare publicerats någon annanstans. Om det är möjligt: Gå till originalkällan. 

* Skilj på åsikter och fakta. Det ska vara tydligt för läsaren, tittaren eller lyssnaren vad som är faktaredovisning och vad som är en åsikt eller kommentar. Det görs lättast genom att den löpande texten i en artikel hålls neutral, medan intervjupersonernas åsikter får komma fram i deras citat. 

* Låt båda sidor komma till tals. Om någon kritiseras i en artikel, måste den personen få bemöta kritiken. Om en åsikt lyfts fram är det viktigt att även ge utrymme åt den andra sidan av saken.  

* Håll vad du lovar i din rubrik. Rubriken ska alltid ha täckning i texten, filmen eller podden.

 

Respektera andras integritet!

* Publicera inte sådant om andra som du inte vill att någon annan skulle publicera om dig själv. Tänk också på att olika personer har olika gränser för var som upplevs som kränkande.

Undantag: Om personen är offentlig och har mycket makt, till exempel en politiker, har du större frihet att kritisera. Att kritisera till exempel en internationell kändis är också mindre känsligt än att kritisera en enskild person i din närmiljö.

* Fråga alltid de som är med på bild om de är okej med det.Undantaget är om du är på en offentlig plats – ett torg, en shoppinggata, festival eller mässa – där många människor rör sig. Fundera över om du skulle vilja vara med på den bilden eller filmen du vill publicera.

* Framhäv inte personers sexuella läggning, religiösa identitet eller etniska härkomst i om det inte är relevant i sammanhanget.

* Låt alltid intervjupersonerna granska sina citat ­– om de ber om det. Ändra alltid om något är felaktigt. 

* Visa särskild hänsyn om du tar bilder eller gör intervjuer i samband med olyckor eller brott. Intervjua inte människor som befinner sig i chock. Fotografera inte människor som är skadade. 

Värna upphovsrätten

* Publicera aldrig bild, text eller ljud som du inte är helt säker på att du får använda. Om du har fått tillåtelse, glöm inte att skriva upphovspersonens namn i anslutning till materialet. Om du hittat en gratis bild på nätet – var noga med att följa användarvillkoren.