Reportrar mot rasism – två nya

lektionsupplägg för årskurs 6

till gymnasiet, i samarbete med

Kulturförvaltningen, Pedagogisk

inspiration och Kamal El Masri.

 

Reportrar mot rasismer för allas lika värde

Grundskolefotboll mot rasismer handlar om varje barns rätt att bli behandlade likvärdigt och att kunna påverka sin omgivning och samhället. 

Ett sätt att påverka samhället är att skriva och publicera artiklar för att förklara och berätta för andra. Nu ska du få göra just det. 

Du kommer att få använda ett digitalt verktyg som hjälper dig att skapa en artikel och sedan, om du vill, publicera den på sajten Mobilestories.se. Ni kan också delta i tävlingen Unga Journalistpriset

Längre ner på sidan i videospelaren hittar du videon ”Kom igång med Mobile Stories”. Med videon kan du, dina  klasskompisar och din pedagog lära er använda publiceringsverktyget som ni hittar här. 

Din lärare har en kod/voucher som ni ska använda när ni skapar konto.

Mer information till lärare finns längst ner på sidan.

…och tack för du är med oss och kämpar för alla barns mänskliga rättigheter. 

Kom igång med Mobile Stories

Lärare i Malmö? Skicka ett mejl till hej@mobilestories.se så hjälper vi dig med uppstarten.

Artikel 2 handlar om att rättigheterna gäller för alla barn. Alla barn är lika mycket värda.

Inga barn får bli diskriminerade,
det vill säga bli sämre behandlade.
Det har ingen betydelse vilken färg barnet och barnets föräldrar har på huden,
om barnet är flicka eller pojke,
vilket språk barnet talar,
vilken gud barnet tror på,
om barnet har en funktionsnedsättning eller om barnet är rikt eller fattigt.
Mobbning i skolan kan till exempel vara diskriminering.

Ur Barnkonventionen – en lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Klicka här för att lyssna istället

Lotta Bergseth och Jenny Sköld är journalister och grundare av Mobile Stories

Om det uppkommer frågor: Mejla till oss på Mobile Stories på hej@mobilestories.se

Workshopmallar

klicka på bilden för att ladda ner mallen

   👩‍🏫  Till dig som är lärare eller skolbibliotekarie  🧑‍🏫

Detta lektionsupplägg är ett samarbete mellan Grundskolefotboll mot rasismer och publiceringsverktyget Mobile Stories inför årets antirasistiska arbete. Grundskolefotboll mot rasismer handlar om varje barns rätt att bli likvärdigt behandlade och att kunna påverka sin omgivning och samhället. Detta står inskrivet i Barnkonventionen, som är svensk lag sedan januari 2020.

Reportrar mot rasismer är ett projekt där sjätteklassare bjuds in att använda Mobile Stories verktyg, som tidigare främst använts av elever på högstadiet och gymnasiet. 

Mobile Stories vision är ett samhälle där barn och unga inte bara fostras till demokratiska medborgare utan faktiskt deltar på riktigt och påverkar samhällsutvecklingen. Vi tror på en skola där barn och unga förstår vikten av att själv vara en trovärdig källa för att kunna påverka, informera och väcka debatt. Ett sätt att göra detta är att låta barn och unga arbeta med journalistiska metoder. Vi vill att barn och ungas skiftande erfarenheter och perspektiv ska användas som underlag för beslutsfattare och i utformandet av aktiviteter och verksamheter som berör dem.

Vi hoppas att dina elever ska vilja sprida kunskap till andra om barns rätt att bli behandlade lika med hjälp av Mobile Stories publiceringsverktyg och plattform. Här nedan finns några viktiga saker att tänka på innan dina elever börjar.

Om elevernas uppdrag

Detta lektionspaket är ett samarbete mellan Grundskolefotboll mot rasismer och publiceringsverktyget Mobile Stories. Här kan du läsa elevers artiklar.

Grundskolefotboll mot rasismer handlar om varje barns rätt att bli likvärdigt behandlade och att kunna påverka sin omgivning och samhället. Detta står inskrivet i Barnkonventionen, som är svensk lag sedan januari 2020.

Mobile Stories är ett verktyg och en plattform för att lyfta barns och ungas röster samt ett verktyg för att träna sitt källkritiska tänkande genom att själv bli en trovärdig källa. Eleverna tränar också sin förmåga att uttrycka sig och befäster sina kunskaper genom att berätta för en mottagare om vad de själva lärt sig.

Dina elevers uppdrag är att sprida kunskap till andra om barns rätt att bli behandlade lika.

Eleverna har tillgång till ett digitalt verktyg som hjälper dem att skapa och publicera artiklar på sajten Mobilestories.se. Tänk på att det alltid är upp till eleverna om de i slutändan vill publicera sina artiklar. Ni använder videon ”Kom igång med Mobile Stories” (du hittar den här ovan) för att lära er använda publiceringsverktyget tillsammans. Eleverna kan sedan välja ett eller flera av uppdragen som finns här på sidan. Artikelmallarna är till för att eleverna ska komma igång och hitta sina idéer.

OBS: För att du som är pedagog + elever ska kunna skapa konto och använda videon behöver ni använda den voucher/kod som du fått tillgång till genom Grundskolefotboll mot rasismer. 

Namn på elever som deltar/skriver/fotar illustrerar: Det är upp till eleverna om de vill använda sitt förnamn som avsändare i artiklarna. Vi föreslår att eleverna använder förnamn, skolans namn, enligt exemplet ”Julia, Stadsskolan”. Det går också bra att använda ett påhittat namn (pseudonym). Detta beskrivs i videon. 

Namn på andra: När eleverna skriver om andra personer ska de inte använda personernas fullständiga namn, det räcker med förnamn. Undantaget är om någon gjort något bra vilket framkommer i en intervju eller om eleverna intervjuat en vuxen person. I alla de fall där namn uppges måste personen förstå sammanhanget och ha sagt okej till att medverka.

Bilder på andra: Eleverna behöver på samma sätt som med namn vara noga med att fråga personer som medverkar på bilder om det är okej för det aktuella sammanhanget. Elever får gärna illustrera. Detta passar mycket bra i artiklar som denna, som Serena på Lindängesskolan gjort. Hon lät en kompis hjälpa henne att skapa ett porträtt.

Uppdragen: De uppdrag som eleverna kan välja mellan har lite olika svårighetsgrad. Du som är lärare kan gärna hjälpa eleverna att hitta ett uppdrag som passar deras förutsättningar och bestämma om eleverna arbetar i grupp eller enskilt!

Shkurte Momcilla: Så gjorde jag för att inkludera hela klassen i arbetet med artikeln

Shkurte Momcilla deltog med sin klass i pilotprojektet Reportrar mot rasismer för allas lika värde, under våren 2022. Hennes klass valde att göra en debattartikel tillsammans, där alla elever fick bidra, men där tre elever fick i uppdrag att finslipa texten.

Här berättar hon hur hon la upp arbetet.

Moment 1

Jag kopierade några olika artiklar från olika tidningar och från olika delar i tidningen.

Metoden EPA

E = Enskilt = Eleverna läser olika artiklar ensam.

P = I par diskuterar eleverna om artiklarna som fångade deras intresse.

A= Alla, gemensam genomgång om vilka artiklar som vi tycker var mest spännande, vi valde tillsammans ut artikeln om Värner Rydenskolan.

Eleverna identifierade källorna i artiklarna. Vem har sagt vad? Hur trovärdigt är det? De letade efter svåra/nya begrepp, spännande uttryck och strök under dem i texten. Sedan gick vi igenom de svåra/nya begreppen på tavlan. Eleverna fick komma på ytterligare bra uttryck (synonymer).

Moment 2

Bildanalys. Jag visade bilder som var tagna från artiklarna. Eleverna fick parvis förutspå vad som kan ha hänt på bilderna. Vad kände och tyckte eleverna när de tittade på bilderna. Varför då? Jag skrev upp alla idéer och tankar på tavlan.  Jag använde  bilder på Värner Rydenskolan, gamla elever som har gått på skolan och betygskataloger.

Här kunde vi även prata om Barnkonventionen. Jag som lärare kunde förbereda lektionen eftersom det redan förra lektionen kom upp hur viktigt skolan är för barnen och att det är deras rättighet.

Moment 3

Vi gick igenom strukturen för en artikel, rubrik, ingress och löptext. Därefter började vi skriv en gemensam text tillsammans i klassen. Eleverna kom med förslag på formuleringar.

 Moment 4

Tre elever fick i uppdrag att finslipa texten och skriva ner texten med hjälp av verktyget Mobilestorie.

Moment 5

När texten var färdig läste vi upp texten i klassen. Vi hade diskussioner om demokratins värde och om hur yttrandefrihet och tryckfriheten gör det möjligt för oss att yttra oss och säga ifrån.

Samarbetsavtal

Utbildningsförvaltningen i Malmö stad har redan ett PUB-avtal för användning av Mobile Stories verktyg. Den som är rektor på din skola behöver dock skriva på ett samarbetsavtal med Mobile Stories för att ni ska kunna använda verktyget (skapa testkonto under tiden är ok för pedagoger).  Att använda verktyget är kostnadsfritt, detta tack vare Google.org (Googles globala välgörenhetsorganisation) och ett samarbete med Grundskolefotboll mot rasismer. Dessa skolor har redan avtal och kan alltså börja använda verktyget tillsammans med sina elever:

Stenkulaskolan

Djupadalsskolan

Fridhemsskolan

Geijerskolan

Gullviksskolan

Hermodalsskolan

Hyllievångsskolan

Johannesskolan

Kommunikationsskolan

Kungshögskolan

Lindängesskolan

Linnéskolan

Lorensborgsskolan

Mellanhedskolan

Monbijouskolan

Möllevångsskolan

Nydalaskolan

Rosengårdskolan

Rådmansvångens skola

Rörsjöskolan

Sorgenfriskolan

Söderkullaskolan

Tingdamsskolan

Toftanässkolan

Värner Rydénskolan

Läroplanen och globala mål

Läs här om kopplingen till läroplanen, till Globala målen och till Barnkonventionen.

Elevpublicistens etiska regler

Elever som arbetar med Mobile Stories behöver följa “Elevpublicistens etiska regler”. De finns inne i verktyget i inloggat läge också. Här kan du ladda ner en affisch i PDF-format för utskrift.

Förenklat handlar reglerna om att:

  • Vara noggrann med sina källor och aldrig publicera felaktigheter eller bidra till ryktesspridning på nätet.
  • Aldrig kränka någons upphovsrätt eller användarvillkoren för gratis bilder hämtade från nätet (använd helst egna bilder eller illustrationer!)
  • Aldrig såra eller kränka en enskild person eller grupp i samhället.
  • Skilja på åsikter och fakta.
Stöd för lärare

Stöd för lärare: Svåra frågor i klassrummet | Forum för levande historia

Resursmaterial|Malmö delar

Vi på Mobile Stories kan gärna svara på frågor om journalistik och publiceringar. Hör av dig till hej@mobilestories.se

Om du har frågor gällande Grundskolefotboll mot rasismer och arbetet med Barnkonventionen i Malmö, kontakta Gustavo Nazar

Källkritik

I verktyget Mobile Stories finns en avdelning där eleverna ska fylla i de källor som de använt sig av. Eleverna får också redogöra för varför de tycker att källan är trovärdig.

Diskussionsövning: Vem/vad kan vara en trovärdig källa? 

Vanliga källor inom journalistiken:

 

  • Experten. Om din källa är en expert som du pratat med, exempelvis en forskare, ska det framgå vad som gör att just den personen är trovärdig. Experten bör ha en specialkunskap om just det som hen uttalar sig om. 
  • Caset. Caset är en intervjuperson som på något sätt är berörd av det du skriver om. Det kan vara någon som har upplevt en orättvisa eller någon som gjort något bra och som kan inspirera andra.
  • Vittnet. Ett vittne är någon som kan bekräfta det du skriver om Du ska helst samla in fler än ett vittnesmål som pekar på att händelsen som du tar upp i din artikel har ägt rum. 
  • Bilden. En bild, stillbild eller rörlig bild, som visar en något som händer kan också vara en källa. Tänk på att bilder kan ha manipulerats och inte alltid är sanna. 
  • Dokumentet. Ett dokument kan vara till exempel ett skrivet brev eller mejl, anteckningar från ett möte eller ett beslut från en myndighet eller från regeringen. 
  • Du. Du själv blir naturligtvis en källa när du publicerar något på nätet.