Källkritik

Eleverna blir trovärdiga källor

Att arbeta med Mobile Stories är ett aktivt arbete med källkritik. Genom våra hjälptexter guidas användarna i att förstå olika typer av källor och hur professionella medier arbetar med källgranskning. 

För varje källa eleven lägger till finns fyra rader att fylla i: Namn på källa, beskrivning av källan, länk till källan samt ett fält där eleven behöver förklara varför den använda källan är trovärdig. När eleven ser sin testartikel eller väljer att publicera artikeln visas källorna som klickbara länkar och läsaren kan själv avgöra trovärdigheten genom att följa länkarna, ungefär som på Wikipedia.

Syftet med frågan om källors trovärdighet är att göra diskussionen om källors relevans levande i klassrummet och att skapa rutiner för reflektion kring trovärdighet.  Så småningom kommer denna fråga att finnas med i bakhuvudet i alla sammanhang då unga väljer att publicera sig eller dela något på nätet.

”Eleverna får arbeta och öva sig på att sålla och hitta vinkeln i bild, film, ljud och text för att uppnå ett specifikt syfte och få fram ett visst budskap. Genom att själva producera får eleverna insikter och förståelse för att inga texter de möter är neutrala och att även andra skapar sina texter genom ett urval.” Cecilia Lindh

förstelärare, Montessoriskolan Elyseum, Göteborg