Mallar

Färdig layout för åtta artikeltyper

Användarna kan välja mellan åtta artikeltyper. Genom de färdiga mallarna som fylls på med innehåll behöver inte eleverna arbeta med layout, det sköts automatiskt. Under varje mall finns en text som förklarar vilka beståndsdelar som krävs för varje artikeltyp och vad som kännetecknar den.