digital kompetens och källvärdering

Ge din skola ett MIK-lyft 

Mobile Stories grundare Jenny Sköld och Lotta Bergseth har båda lång erfarenhet som journalister. Utöver att utbilda lärare och elever genom Mobile Stories publiceringsverktyg erbjuder de fortbildning i form av webbkurser, inspelade webbinarier och metodhandböcker. Det går också att boka Jenny och Lotta för fysiska eller digitala workshops och föreläsningar på temat medie- och informationskunnighet. 

Nu finns ett helt kostnadsfritt erbjudande gällande digitala utbildningar för högstadie- och gymnasielärare i digital kompetens och källkritik. I kursen finns ljud- och videoklipp där experter ger sina bästa tips samt övnings och/eller diskussionsfrågor. Webbkursen passar bra att genomföra i grupp eller enskilt på utbildningsdagar. Kurserna kan genomföras helt i egen takt och kan också delas upp på olika tillfällen.

Efter genomgången kurs och ett test får deltagaren ett bevis för genomförd kurs som kan publiceras på till exempel sociala medier. Om 80% av skolans lärarkår får godkänt resultat på någon av kurserna kan skolan få ett snyggt bevis att publicera på sin hemsida. 

Kurserna finansieras av Googles välgörenhetsorganisation, Google.org.

Kurs 1. Navigationskurs i digital källkritik (tidsåtgång 2-3 timmar).
I kursen går vi igenom: MEDIERNA – Det förändrade medielandskapet och mediernas roll, RESEARCH – att söka och värdera information och PRODUKTION OCH PUBLICERING – Eleven som producent med en mottagare utanför skolan.

Kurs 2. Publiceringskurs för skolan (tidsåtgång 1,5 timme).
En kortare variant av kurs 1, ovan men med mer fokus på produktion och publicering med elever.

Lotta Bergseth och Jenny Sköld grundade Mobile Stories 2015. Foto: Andrea Forssberg