Nätet, lagar och etik – så skapar vi ett bättre internet tillsammans

Denna föreläsning/workshop är producerad för elever i projektet Stärk unga med MIK” som finansieras av Google.org, men är också öppen att använda för andra skolor/bibliotek eller organisationer som har ungdomsverksamhet.

Målgrupp: Elever på högstadiet och gymnasiet eller ungdomar mellan 12 och 19 år.
Kan användas av: Lärare, skolbibliotek, folkbibliotek eller organisationer med ungdomsverksamhet.
Tid: 1 timme
Kostnad: Gratis under förutsättning att antalet elever som deltar mejlas till lotta@mobilestories.se.

Näthat orsakar stort psykiskt lidande, inte minst bland unga. Men näthatet är också ett hot mot det fria samtalet på nätet och mot demokratin. I den digitala elevworkshopen ”Nätet, lagar och etik – så skapar vi ett bättre internet tillsammans”, får eleverna reflektera över sin egen nätvardag och hur de själva kan bidra till ett klimat på nätet.  Med oss har vi juristen Adina Schildt Gillion från Institutet för Juridik och Internet, som på ett lättillgängligt sätt guidar eleverna i den lite snåriga djungeln av lagar på nätet. Det övergripande syftet med workshopen är att göra nätet till en plats där unga kan må bra, utvecklas och respekteras för sina åsikter och sin identitet.

Workshoppen är förinspelad. I första sliden finns instruktioner till dig som använder workshoppen i skolan, i föreningslivet eller i biblioteket.

I nästa video finns en guide för de som vill testa att använda Mobile Stories utbildande publiceringsverktyg, som hjälper unga att skapa trovärdigt innehåll och ta ansvar för sina publiceringar.  För att kunna genomföra denna del behöver skolan ha första avtal på plats med Mobile Stories. Skolor i glesbygd, utanförskapsområden eller som har yrkesprogram kan ansöka om att få använda Mobile Stories gratis. Övriga hittar prisuppgifter här: https://publiceringsverktyg.mobilestories.se