Vi hjälper medier att förklara journalistik för unga

Är du intresserad av att förstå vad unga vill ta del av i medier? Skulle du vilja stärka förtroendet för medier i ditt område? Vi skapar delaktighet genom att låta unga själva skapa journalistiskt material.

Mobile Stories hjälper unga att förstå hur medier fungerar genom att de själva blir delaktiga och skapar journalistiskt material.

I verktyget, som används av skolor, finns journalister och andra experter som ger ungdomarna sina bästa tips, för att höja kvaliteten på ungas material. 

Genom vårt verktyg och plattform kan medierna få insikter om vad som engagerar unga idag och hitta nya talanger till sina redaktioner.

Mobile Stories driver också tävlingen Unga Journalistpriset tillsammans med Aftonbladet på riksnivå men Unga Journalistpriset kan också finnas på lokal nivå, som i Ljusdal. Kontakta oss om du är intresserad av att starta en tävling på din ort.

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas är sedan 1 januari 2020 en en del av svensk lag.

I artikel 13 i barnkonventionen står:

* Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter.

Hela barnkonventionen på Unicefs hemsida

Läs mer om barnkonventionen på Skolverkets hemsida

Medie- och informationskunnighet kan kopplas till samtliga globala hållbarhetsmål. Tillgång till bra information är avgörande för att vi tillsammans ska kunna fatta välgrundade beslut som leder till en fredlig och hållbar värld.

Läs om de globala hållbarhetsmålen på regeringens hemsida. 

Agenda 2030 i läroplanen – läs om globala hållbarhetsmålen på Skolverkets hemsida

Arbetet med Mobile Stories stärker elevernas medie- och informationskunnighet, MIK. Begreppet medie- och informationskunnighet definierar vad man behöver kunna utnyttja sina rättigheter i ett demokratiskt samhälle.

Enligt FN-organet Unesco handlar MIK om:

  1. Kunskap om medier och deras roll i ett demokratiskt samhälle
  2. Förmåga att finna, analysera och kritiskt värdera information.
  3. Förmåga att själv kunna skapa innehåll i olika former av medier.

Genom Mobile Stories verktyg lär sig eleverna om medier och journalistiska metoder (1). Målet att själv bli en trovärdig källa för verkliga mottagare gör att diskussionen om källors trovärdighet hamnar i fokus (2). Att själv skapa innehåll i olika former av medier (3) är enligt Unesco en viktig byggsten i MIK.