Digital kompetens och källkritik i praktiken

BOK FRÅN SANOMA UTBILDNING 

Mobile Stories grundare, Jenny Sköld och Lotta Bergseth har tillsammans med läraren och lärarutbildaren, Charlotta Granath skrivit boken Digital kompetens och källkritik i praktiken som gavs ut år 2020.

Boken förklarar hur skolor kan utforma undervisningen för att stärka elevernas digitala kompetens och källkritiska förhållningssätt. Genom konkreta undervisningsexempel för förskoleklass, grundskolans samtliga årskurser samt gymnasiet, får den som jobbar med utbildning en uppsättning verktyg för att bygga och stärka den digitala kompetensen hos eleverna.

Boken riktar sig till lärare, skolbibliotekarier, rektorer, skolutvecklare, huvudmän och studenter – men även till politiker och andra som är intresserade av skolutveckling i denna kritiska, omvälvande och spännande tid. 

Recension av Bibliotekstjänst:

Det här är verkligen en metodhandbok. Den är konkret, lättillgänglig och kan ha stor nytta för pedagoger, men även för exempelvis skolledare och bibliotekarier. Digital kompetens och källkritik i praktiken förtjänar en plats i bokhyllan.

Helhetsbetyg: 4.

 

Lotta Bergseth, Jenny Sköld och Charlotta Granath, författare till boken Digital kompetens och källkritik i praktiken som gavs ut 2020 av Sanoma utbildning. Foto: Cecilia Egerö