trygga publiceringar

Publiceringsprocessen

Unga är idag redan publicister. 22 % av barnen mellan 10 och 14 år hade år 2019 en egen Youtubekanal, en ökning sedan året innan med 40% enligt rapporten Orvesto Junior 2020. Med Mobile Stories kan unga tränas i att aktivt delta i det digitala samhället och göra sin röst hörd, berätta, tipsa och förklara för andra det de själva lärt sig. Detta i ett tryggt sammanhang där vuxna ingår, till exempel i skola, biblioteks- eller fritidsverksamhet. 

Genom en gedigen process som består av kamratgranskning, checkfrågor och redaktörens (läraren eller skolbibliotekarien) godkännande blir artiklarna genomarbetade och i linje med lagar och ”Elevpublicistens etiska regler” som vi tagit fram i samarbete med medieombudsmannen. 

Vi har alltid ett samarbetsavtal med skolan eller kommunen samt ett PUB-avtal.

Så går det till:

1. När artikeln börjar bli klar kan eleverna se hur artikeln skulle se ut vid eventuell publicering genom att trycka på ”testartikel”.

2. Eleven väljer en eller flera sajter för publicering till exempel den egna skolsidan, kommunsidan eller Sweden. 

3. Eleven bjuder eventuellt in kamratgranskare att ta del av arbetet.

4. Checkfrågor kopplade till vald artikeltyp aktiveras. Här påminns eleven om etiska regler vid publiceringar.

5. Eleven tar del av feedback från kompisar och genomför eventuella ändringar.

6. Artikeln läggs i läge ”Förfrågan om publicering” till lärare eller bibliotekarie.

7. Läraren eller bibliotekarien granskar artikeln och avgör om den är klar för publicering. 

8. Om artikeln blir godkänd kan eleven välja att publicera. Eleven trycker själv på publicera-knappen och artikeln publiceras på de sajter där eleven vill att artikeln ska synas.