Research och inspiration

 

Klicka på bilden för att läsa på om målet på Globala målens officiella hemsida.

Om Globala målens officiella hemsida: Globalamalen.se drivs av United Nations Development Programme, UNDP, med stöd från svenska Sida. UNDP arbetar i 170 länder för att avskaffa fattigdomen, minska ojämlikheter och främja fredliga och hållbara samhällen. UNDP I Sverige arbetar bland annat med att på olika sättet stötta genomförandet av Globala målen i Sverige.

Klicka på bilden för att komma till Globala målens officiella hemsida. Scrolla ner till delmålen och ”snabba tips”. Fundera över hur skolan eller din kommun kan vara med och driva utvecklingen framåt.

Om Globala målens officiella hemsida: Globalamålen.se drivs av United Nations Development Programme, UNDP, med stöd från svenska Sida. UNDP arbetar i 170 länder för att avskaffa fattigdomen, minska ojämlikheter och främja fredliga och hållbara samhällen. UNDP I Sverige arbetar bland annat med att på olika sättet stötta genomförandet av Globala målen i Sverige.

 

Gör Målkompassen för mål 11, Hållbara städer och samhällen

Om Målkompassen: Målkompassen är ett spel som Globalamålen.se skapat för att stärka kunskapen om arbetet med Globala målen. Spelet bygger på den fakta som FN årligen tar fram om Globala målen

Ta reda på hur det går för Sverige med måluppfyllelsen. Hur går det för Sverige jämfört med andra länder?

”Interaktiva kartan”, Sustainable development report.

 

 Om ”Interaktiva kartan”: Interaktiva kartan bygger på FN-rapporten Sustainable Development Goals Report (Engelska), en översikt över hur det går med måluppfyllelsen i de olika länderna.

”Hur går det för målet?”, Globala målens officiella hemsida

Klicka på bilden för att komma till ”Jämföraren” . Här kan du se hur det går för din kommun på olika områden.

Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, är en ideell förening som bildats i samarbete mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. RKAs uppdrag är att underlätta uppföljning och analys av olika verksamheter i kommuner och regioner genom att tillhandahålla statistik i en databas – Kolada.

Så här kan du ”Nyhetsgoogla” men var observant. Använd medier du känner till och litar på.

Tips: Testa gärna även att skriva in dina sökord eller din sökfras på scholar.google.se. Här får du upp en träfflista med vetenskapliga, expertgranskade artiklar om de ämne du är intresserad av. Ibland kan du ta del av hela artiklar, men det enklaste är att först läsa sammanfattningen (det som kallas Abstract på forskarspråk). 

Har du stött på ett påstående eller en nyhet som du vill kolla upp? Gör då så här för att göra en lateral- eller sidledes granskning.

Alla journalistiska texter har en vinkel – en krok som får läsarna att tycka att den är intressant. Förutom att den ska väcka intresse så ska den förstås också vara sann, det vill säga ha täckning i texten. Vinkeln lyfts ofta fram i rubriken och i inledningen av en artikel eller ett nyhetsinslag.

Exempel på vinklar:

Nyhetsartiklar eller intervjuer:

Intervju med kommunens hållbarhetssamordnare

Så jobbar kommunen med samhällsplanering för delaktighet

Arkitektens tankar om hållbarhet i …… kommun

Kommunens mål — en fågelholk för varje människa

Skolbarnen: Vi vill ha en äng på vår skolgård

Skyddsrummet nära dig — vi har kartan

Trädgårdarna på väggen som ska rädda insekterna

I den hemliga takträdgården surrar det av aktivitet

Hållbarhetssamordnaren: Vi har anpassat stadsmiljön för att passa alla

Hållbarhetssamordnaren: Cykelbanorna ska bli fler och säkrare

Nu samordnas transporterna smartare i …… kommun

Så ser kommunens byggplan ut 

Slåtterängen i rondellen — där alla kryp får plats

Så länge räcker maten i ….. kommun om kriget kommer

Grannarna odlar tillsammans mitt på gården — ”Vi träffas mer nu”

Förslag på ämne för tipsartiklar, alternativt krönikor: 

Byt ut din gamla glödlampa, spara miljö och pengar

Så kan du förändra med en namninsamling — kolla in guiden

Så kan du sprida kunskap om sortering

Här återvinns dina matrester till mil för din lokalbuss

Trädgårdsmästaren: ”Skräp i trädgården kan vara helt rätt för mångfald”

Så hjälper du din hembygd att leva

Välj en artikeltyp