Research och inspiration

 

Klicka på bilden för att läsa på om målet på Globala målens officiella hemsida.

Om Globala målens officiella hemsida: Globalamalen.se drivs av United Nations Development Programme, UNDP, med stöd från svenska Sida. UNDP arbetar i 170 länder för att avskaffa fattigdomen, minska ojämlikheter och främja fredliga och hållbara samhällen. UNDP I Sverige arbetar bland annat med att på olika sättet stötta genomförandet av Globala målen i Sverige.

Klicka på bilden för att komma till Globala målens officiella hemsida. Scrolla ner till delmålen och ”snabba tips”. Fundera över hur skolan eller din kommun kan vara med och driva utvecklingen framåt.

Om Globala målens officiella hemsida: Globalamålen.se drivs av United Nations Development Programme, UNDP, med stöd från svenska Sida. UNDP arbetar i 170 länder för att avskaffa fattigdomen, minska ojämlikheter och främja fredliga och hållbara samhällen. UNDP I Sverige arbetar bland annat med att på olika sättet stötta genomförandet av Globala målen i Sverige.

 

Gör Målkompassen för mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Om Målkompassen: Målkompassen är ett spel som Globalamålen.se skapat för att stärka kunskapen om arbetet med Globala målen. Spelet bygger på den fakta som FN årligen tar fram om Globala målen

Se videon med Aftonbladets Nivette Davod om varför hon tycker att det är viktigt att vara på plats i Ukraina. 

Ta reda på hur det går för Sverige med måluppfyllelsen. Hur går det för Sverige jämfört med andra länder?

”Interaktiva kartan”, Sustainable development report.

 

 Om ”Interaktiva kartan”: Interaktiva kartan bygger på FN-rapporten Sustainable Development Goals Report (Engelska), en översikt över hur det går med måluppfyllelsen i de olika länderna.

Klicka på bilden för att komma till ”Jämföraren” . Här kan du se hur det går för din kommun på olika områden.

Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, är en ideell förening som bildats i samarbete mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. RKAs uppdrag är att underlätta uppföljning och analys av olika verksamheter i kommuner och regioner genom att tillhandahålla statistik i en databas – Kolada.

Så här kan du ”Nyhetsgoogla” men var observant. Använd medier du känner till och litar på.

Tips: Testa gärna även att skriva in dina sökord eller din sökfras på scholar.google.se. Här får du upp en träfflista med vetenskapliga, expertgranskade artiklar om de ämne du är intresserad av. Ibland kan du ta del av hela artiklar, men det enklaste är att först läsa sammanfattningen (det som kallas Abstract på forskarspråk). 

Har du stött på ett påstående eller en nyhet som du vill kolla upp? Gör då så här för att göra en lateral- eller sidledes granskning.

Alla journalistiska texter har en vinkel – en krok som får läsarna att tycka att den är intressant. Förutom att den ska väcka intresse så ska den förstås också vara sann, det vill säga ha täckning i texten. Vinkeln lyfts ofta fram i rubriken och i inledningen av en artikel eller ett nyhetsinslag.

Exempel på vinklar:

Nyhetsartiklar eller intervjuer:

Eleverna intervjudade varandra och ökade förståelsen

Så jobbar lärarna på …..skolan för att förhindra mobbning

Därför ska du som får rösta i EU-valet

Intervju med rektorn om allas lika värde

Brotten som minskar i ……kommun

Polisen som löser gruff på stan genom bra snack

Skolan fixade en ”landsfestival”

Skolkocken: Vi serverar all världens mat för att höja kunskapen

Så kan du påverka i din kommun

Medborgarförslaget som blev verklighet

Frida, 17 vill bli diplomat

Rektorn: I höst blir det kick off för alla elever med teambuilding

Hedvig och Lisa: ”Vi har som mål att prata med en elev vi inte känner varje dag”

En dag med Friendsambassadören

Så välkomnar vi alla nya på skolan

Faddersystemet på …..skolan, en succé för alla inblandade

Klassen bakade hallongrottor till förmån för Ukraina

Intervju med Maria från Ukraina: — Jag älskar Sverige men jag längtar ändå hem

Förslag på ämne för tipsartiklar alternativt krönikor: 

 

Ordna knytis och lär känna alla i kvarteret

Få koll på de politiska ungdomsförbunden — vad säger de om allas lika värde?

Så kan du utmana din blyghet och hitta nya vänner

Skolkuratorn: Ingen ska känna sig ensam på ……skolan

Så anmäler du kränkande kommentarer på nätet

Starta en bokklubb för integration— boklistan som ger en bra start

De lokala föreningarna där du kan engagera dig

Så kan din skola få åka på hågkomstresa

Så kan din skola vinna ett fredspris

Välj en artikeltyp