Research och inspiration

 

Klicka på bilden för att läsa på om målet på Globala målens officiella hemsida.

Om Globala målens officiella hemsida: Globalamalen.se drivs av United Nations Development Programme, UNDP, med stöd från svenska Sida. UNDP arbetar i 170 länder för att avskaffa fattigdomen, minska ojämlikheter och främja fredliga och hållbara samhällen. UNDP I Sverige arbetar bland annat med att på olika sättet stötta genomförandet av Globala målen i Sverige.

Klicka på bilden och scrolla ned på Globala målens officiella hemsida för att läsa om delmålen och ”snabba tips”. Fundera gärna över hur din skola eller kommun kan vara med och driva utvecklingen framåt.

Om Globala målens officiella hemsida: Globalamålen.se drivs av United Nations Development Programme, UNDP, med stöd från svenska Sida. UNDP arbetar i 170 länder för att avskaffa fattigdomen, minska ojämlikheter och främja fredliga och hållbara samhällen. UNDP I Sverige arbetar bland annat med att på olika sättet stötta genomförandet av Globala målen i Sverige.

Gör Målkompassen för Mål 4: God utbildning för alla

Om Målkompassen: Målkompassen är ett spel som Globalamålen.se skapat för att stärka kunskapen om arbetet med Globala målen. Spelet bygger på den fakta som FN årligen tar fram om Globala målen

 

Ta hjälp av ”Interaktiva kartan” (på engelska), för att se hur det går för Sverige med måluppfyllelsen. Hur går det för Sverige jämfört med andra länder?

Om ”Interaktiva kartan”: Interaktiva kartan bygger på FN-rapporten Sustainable Development Goals Report (Engelska), en översikt över hur det går med måluppfyllelsen i de olika länderna.

Klicka på bilden för att komma till ”Jämföraren” . Här kan du se hur det går för din kommun på olika områden.

Om ”Jämföraren”: Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, är en ideell förening som bildats i samarbete mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. RKAs uppdrag är att underlätta uppföljning och analys av olika verksamheter i kommuner och regioner genom att tillhandahålla statistik i en databas – Kolada.

Läs Mediekompass intervju med Catrin Ringberg, tidigare skolbibliotekarie på gymnasieskolan Spyken i Lund, om hur hon arbetar med att förmedla medie- och informationskunnighet.

Mediekompass är ett hjälpmedel för lärare som vill använda tidningar i undervisningen. Bakom Mediekompass står Tidningsutgivarna (TU) som värnar om ett öppet och demokratiskt samhälle.

Så här kan du ”Nyhetsgoogla” men var observant. Använd medier du känner till och litar på.

Tips: Testa gärna även att skriva in dina sökord eller din sökfras på scholar.google.se. Här får du upp en träfflista med vetenskapliga, expertgranskade artiklar om de ämne du är intresserad av. Ibland kan du ta del av hela artiklar, men det enklaste är att först läsa sammanfattningen (det som kallas Abstract på forskarspråk). 

Har du stött på ett påstående eller en nyhet som du vill kolla upp? Gör då så här för att göra en lateral- eller sidledes granskning.

Att vara påläst och hitta bra källor att hänvisa till, är viktigt för en journalist. Här är några förslag på bra källor till information, men du kan säkert hitta fler.

Gå in på din kommuns hemsida och lär dig mer om hur din kommun jobbar med detta mål. Är du nöjd med hur din kommun presenterar arbetet med målet?

Sveriges stöd till barns utbildning |Sveriges biståndsmyndighet

Om målet God utbildning för alla|Regeringen

Statistik om målet God utbildning för alla|Statistiska centralbyrån

Video om målet God utbildning för alla| Utbildningsradion

Om målet God utbildning för alla|Skolverket

Barns rättigheter|Barnombudsmannen

Skolors arbete med lärande för hållbar utveckling|Skolinspektionen

Plan International

Gapminder

Dollar street | Gapminder

Barnens världskarta | Rädda Barnen,

Livets lotteri | Rädda Barnen,

 

Alla journalistiska texter har en vinkel – en krok som får läsarna att tycka att den är intressant. Förutom att den ska väcka intresse så ska den förstås också vara sann, det vill säga ha täckning i texten. Vinkeln lyfts ofta fram i rubriken och i inledningen av en artikel eller ett nyhetsinslag.

Exempel på vinklar:

Nyhetsartiklar eller intervjuer:

Så är det att ha dyslexi

Skolchefen: Så mäter vi likvärdigheten i våra utbildningar

Så jobbar skolan för att stärka medie- och informationskunnigheten

Köer till barnomsorgen skapar frustration

Så många procent av gymnasieeleverna väljer att läsa vidare direkt

Så jobbar skolan med att få alla att känna sig delaktiga i sin undervisning

Skolans plan för att sprida kunskap om de Globala målen. Intervju med rektor

Elevrådet: Alla ska ha någon att vara med på rasterna

Så tycker eleverna om digitala verktyg — stor enkätundersökning

Tipsartiklar eller krönikor: 

SYV-Lenas bästa tips till dig som vill läsa vidare

Så kan du inspirera barn till läsning

Så startar du en bokcirkel och hittar nya vänner

Bästa spelen för att lära barn bokstäver

Så kan du tänka när du ska välja utbildning. SYVs bästa tips.

Så startar du en egen kurs

Så får du in läsningen i vardagen

Så lär du dig om i stort sett allt på nätet

Välj en artikeltyp