Lührmann säger i artikeln Allt fler demokratier rör sig i riktning mot diktatur att autokratiseringen sker betydligt mer nu än vad det någonsin har gjort tidigare. Hon nämner även att 60 av de 75 demokratier som någon gång genomgått ett demokratiskt bakslag har sedan blivit…