Den 3 mars 1941 beslutades inrättandet av ett nytt ”judiskt bostadsdistrikt” på högra sidan av floden Wisła, Podgórze, som vi fick veta om och även se under en av resans dagar. Cirka 3 000 ursprungliga invånare i distriktet evakuerades över floden under de 17 dagarna mellan gettots…