Vi är två elever på Kungshögsskolan i årkus 6 som har intervjuat Sheila Kronquist som är var elevkoordinator. Vi bestämde en intervju med henne på torsdagen den 31 mars i ett klassrum på skolan. Vi ville intervjua henne för att hon jobbar med elevens hälsa så hon vet mycket om detta….