Under de första månaderna när Polen var ockuperat av det nazistiska Tyskland tog tyskarna över en skola som låg i Zakopane. Skolan efter detta blev känd som ”The school of terror” på grund av deras onda gärningar. Skolans syfte var att träna nya kandidater, allt utfördes under…