Enligt årets Friends-rapport upplever 10% av alla elever i årskurs 3-6 att de har blivit utsatta för mobbning och 5% av alla i årskurs 6-9. Av alla orsaker för mobbning är etnicitet den absolut vanligaste. I årskurs 3-6 uppger 22% att motivet för mobbningen är etnicitet och i…