Diskriminering är orättvist behandling av olika slag mot en eller flera personer. Diskriminering kan göra en person ledsen, arg eller några andra negativa känslor. Trakassering är en annan form av diskriminering. Det kan också vara att man diskriminerar någon för att de kommer från en…