Alla länder gav löften under konferensen. Vad ska Sverige göra, Anna Ekström?

Mitt löfte är att Sverige ska inrätta ett museum över Förintelsen. Det museet kommer att ha som ett av många viktiga uppdrag att ta emot skolelever. Ett annat viktigt…