Något som stärker detta påstående är artikeln “Power causes brain damage” (The Atlantic, juli/augusti 2017) där Jerry Useem tar upp flertal studier som gjorts inom makt och dess påverkan på människans hjärna. Useem förklarar hur dessa studier på olika sätt visat hur människor…

Generated by Feedzy