Något som stärker detta påstående är artikeln “Power causes brain damage” (The Atlantic, juli/augusti 2017) där Jerry Useem tar upp flertal studier som gjorts inom makt och dess påverkan på människans hjärna. Useem förklarar hur dessa studier på olika sätt visat hur människor…