Research och inspiration

 

Klicka på bilden för att läsa på om målet på Globala målens officiella hemsida.

Om Globala målens officiella hemsida: Globalamalen.se drivs av United Nations Development Programme, UNDP, med stöd från svenska Sida. UNDP arbetar i 170 länder för att avskaffa fattigdomen, minska ojämlikheter och främja fredliga och hållbara samhällen. UNDP I Sverige arbetar bland annat med att på olika sättet stötta genomförandet av Globala målen i Sverige.

Klicka på bilden för att komma till Globala målens officiella hemsida. Scrolla ner till delmålen och ”snabba tips”. Fundera över hur skolan eller din kommun kan vara med och driva utvecklingen framåt.

Om Globala målens officiella hemsida: Globalamålen.se drivs av United Nations Development Programme, UNDP, med stöd från svenska Sida. UNDP arbetar i 170 länder för att avskaffa fattigdomen, minska ojämlikheter och främja fredliga och hållbara samhällen. UNDP I Sverige arbetar bland annat med att på olika sättet stötta genomförandet av Globala målen i Sverige.

 

Gör Målkompassen för mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald

Om Målkompassen: Målkompassen är ett spel som Globalamålen.se skapat för att stärka kunskapen om arbetet med Globala målen. Spelet bygger på den fakta som FN årligen tar fram om Globala målen

Ta reda på hur det går för Sverige med måluppfyllelsen. Hur går det för Sverige jämfört med andra länder?

”Interaktiva kartan”, Sustainable development report.

 

 Om ”Interaktiva kartan”: Interaktiva kartan bygger på FN-rapporten Sustainable Development Goals Report (Engelska), en översikt över hur det går med måluppfyllelsen i de olika länderna.

Klicka på bilden för att komma till ”Jämföraren” . Här kan du se hur det går för din kommun på olika områden.

Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, är en ideell förening som bildats i samarbete mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. RKAs uppdrag är att underlätta uppföljning och analys av olika verksamheter i kommuner och regioner genom att tillhandahålla statistik i en databas – Kolada.

Läs Mediekompass intervju med Henrik Ekman som arbetar med SVT:s naturprogram har lång erfarenhet av miljö- och vetenskapsjournalistik. 

Mediekompass är ett hjälpmedel för lärare som vill använda tidningar i undervisningen. Bakom Mediekompass står Tidningsutgivarna (TU) som värnar om ett öppet och demokratiskt samhälle.

Så här kan du ”Nyhetsgoogla” men var observant. Använd medier du känner till och litar på.

Tips: Testa gärna även att skriva in dina sökord eller din sökfras på scholar.google.se. Här får du upp en träfflista med vetenskapliga, expertgranskade artiklar om de ämne du är intresserad av. Ibland kan du ta del av hela artiklar, men det enklaste är att först läsa sammanfattningen (det som kallas Abstract på forskarspråk). 

Har du stött på ett påstående eller en nyhet som du vill kolla upp? Gör då så här för att göra en lateral- eller sidledes granskning.

Alla journalistiska texter har en vinkel – en krok som får läsarna att tycka att den är intressant. Förutom att den ska väcka intresse så ska den förstås också vara sann, det vill säga ha täckning i texten. Vinkeln lyfts ofta fram i rubriken och i inledningen av en artikel eller ett nyhetsinslag.

Exempel på vinklar:

Nyhetsartiklar eller intervjuer:

Fältbiologernas skogsvandringar drar allt fler

Biotoperna du inte visste fanns i ….. kommun

Så jobbar …..kommun med att bevara den biologiska mångfalden

……kommun bäst på att bevara slåtterängar

Hållbarhetssamordnaren: Nu utmanar vi andra kommuner i bi-vänlighet

Rondellen som blev ett paradis för insekter

Alvin, 14 är med i 300 klubben: ”Det är en häftig upplevelse att gå upp klockan 5”

Astrid bygger fågelholkar som sommarjobb hos kommunen

Förskolebarnens mål: Vi ska hitta en ny blomma varje dag

Familjen tältar en vecka på sin egen tomt: Det är som att vara på djungelsemester

Så många djurarter kan finnas i en gammal ek

Gammelfarmor visar – “så slår du med lie och får ängen att blomstra”

Förslag på ämne för tipsartiklar alternativt krönikor: 

Rädda en humla i vinter

Urskogen du kan besöka i ….kommun

Bygg en fjärilsmatare

Bävern som blev stjärna på Tiktok

Lär dig djur och fåglar snabbt med spel

Biologerna som sprider kunskap på Youtube

Så gör du en egen naturfilm

Nu satsar skolan på närodlat

Bonden som bevarar lantraser ”De mjölkar dåligt men jag får mycket kärlek”

Tindra, 12 gjorde en egen fröbank

 

Välj en artikeltyp