Research och inspiration

 

Klicka på bilden för att läsa på om målet på Globala målens officiella hemsida.

Om Globala målens officiella hemsida: Globalamalen.se drivs av United Nations Development Programme, UNDP, med stöd från svenska Sida. UNDP arbetar i 170 länder för att avskaffa fattigdomen, minska ojämlikheter och främja fredliga och hållbara samhällen. UNDP I Sverige arbetar bland annat med att på olika sättet stötta genomförandet av Globala målen i Sverige.

Klicka på bilden för att komma till Globala målens officiella hemsida. Scrolla ner till delmålen och ”snabba tips”. Fundera över hur skolan eller din kommun kan vara med och driva utvecklingen framåt.

Om Globala målens officiella hemsida: Globalamålen.se drivs av United Nations Development Programme, UNDP, med stöd från svenska Sida. UNDP arbetar i 170 länder för att avskaffa fattigdomen, minska ojämlikheter och främja fredliga och hållbara samhällen. UNDP I Sverige arbetar bland annat med att på olika sättet stötta genomförandet av Globala målen i Sverige.

Gör Målkompassen för mål 6 Rent vatten och sanitet för alla

Om Målkompassen: Målkompassen är ett spel som Globalamålen.se skapat för att stärka kunskapen om arbetet med Globala målen. Spelet bygger på den fakta som FN årligen tar fram om Globala målen

Ta reda på hur det går för Sverige med måluppfyllelsen. Hur går det för Sverige jämfört med andra länder?

”Interaktiva kartan”, Sustainable development report.

 

Om ”Interaktiva kartan”: Interaktiva kartan bygger på FN-rapporten Sustainable Development Goals Report (Engelska), en översikt över hur det går med måluppfyllelsen i de olika länderna.

”Hur går det för målet?”, Globala målens officiella hemsida

Klicka på bilden för att komma till ”Jämföraren” . Här kan du se hur det går för din kommun på olika områden.

Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, är en ideell förening som bildats i samarbete mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. RKAs uppdrag är att underlätta uppföljning och analys av olika verksamheter i kommuner och regioner genom att tillhandahålla statistik i en databas – Kolada.

Läs intervjun med Gefle Dagblads chefredaktör Katarina Ekspong om hur det var att arbeta i Gävle den där dagen när det regnade över 100 millimeter – på bara några timmar. 

Mediekompass är ett hjälpmedel för lärare som vill använda tidningar i undervisningen. Bakom Mediekompass står Tidningsutgivarna (TU) som värnar om ett öppet och demokratiskt samhälle.

Så här kan du ”Nyhetsgoogla” men var observant. Använd medier du känner till och litar på.

Tips: Testa gärna även att skriva in dina sökord eller din sökfras på scholar.google.se. Här får du upp en träfflista med vetenskapliga, expertgranskade artiklar om de ämne du är intresserad av. Ibland kan du ta del av hela artiklar, men det enklaste är att först läsa sammanfattningen (det som kallas Abstract på forskarspråk). 

Har du stött på ett påstående eller en nyhet som du vill kolla upp? Gör då så här för att göra en lateral- eller sidledes granskning.

Alla journalistiska texter har en vinkel – en krok som får läsarna att tycka att den är intressant. Förutom att den ska väcka intresse så ska den förstås också vara sann, det vill säga ha täckning i texten. Vinkeln lyfts ofta fram i rubriken och i inledningen av en artikel eller ett nyhetsinslag.

Exempel på vinklar:

Nyhetsartiklar eller intervjuer:

Så många liter vatten gör vi av med i XXXX kommun på en dag

 Vattenmyndighetens talesperson: ”Därför tjänar alla på att spara vatten”

Därför ska du inte tvätta EPAn hemma

Besöket på ……..vattenreningsverk gav klassen nya insikter

Vattenvårdaren som vägrar gå i pension tills målet är nått

Kommunens plan för välmående vattendrag och sjöar

Så bra är dricksvattnet i XXX kommun

Skolan som utmanar andra skolor i att spara vatten

Så rensas kommunens dagvatten

Ett glas dinosaurievatten? Vattnets kretslopp i begriplig grafik

Hållbarhetssamordnaren:  ”Man kan nästan dricka vattnet i våra bäckar”

Så mår fiskarna i sjön XXX — intervju med biologen

Så bra är skolans toaletter på att spola snålt

Kartläggning av stadens offentliga toaletter

Förslag på ämne för tipsartiklar eller krönikor:

Experten: Så väljer du jeans som inte förstör miljön

Rensa ett vattendrag och bli miljöhjälte

Så granskar du produkterna du har hemma i badrumsskåpet

Därför är det bra om du duschar mindre

Dricka brunn — så trodde man förr

Så kan du rena vatten om du går vilse i skogen

Välj en artikeltyp