Research och inspiration

 

Klicka på bilden för att läsa på om målet på Globala målens officiella hemsida.

Om Globala målens officiella hemsida: Globalamalen.se drivs av United Nations Development Programme, UNDP, med stöd från svenska Sida. UNDP arbetar i 170 länder för att avskaffa fattigdomen, minska ojämlikheter och främja fredliga och hållbara samhällen. UNDP I Sverige arbetar bland annat med att på olika sättet stötta genomförandet av Globala målen i Sverige.

Klicka på bilden för att komma till Globala målens officiella hemsida. Scrolla ner till delmålen och ”snabba tips”. Fundera över hur skolan eller din kommun kan vara med och driva utvecklingen framåt.

Om Globala målens officiella hemsida: Globalamålen.se drivs av United Nations Development Programme, UNDP, med stöd från svenska Sida. UNDP arbetar i 170 länder för att avskaffa fattigdomen, minska ojämlikheter och främja fredliga och hållbara samhällen. UNDP I Sverige arbetar bland annat med att på olika sättet stötta genomförandet av Globala målen i Sverige.

Gör Målkompassen för mål 7 Hållbar energi för alla

Om Målkompassen: Målkompassen är ett spel som Globalamålen.se skapat för att stärka kunskapen om arbetet med Globala målen. Spelet bygger på den fakta som FN årligen tar fram om Globala målen

Ta reda på hur det går för Sverige med måluppfyllelsen. Hur går det för Sverige jämfört med andra länder?

”Interaktiva kartan”, Sustainable development report.

 

Om ”Interaktiva kartan”: Interaktiva kartan bygger på FN-rapporten Sustainable Development Goals Report (Engelska), en översikt över hur det går med måluppfyllelsen i de olika länderna.

”Hur går det för målet?”, Globala målens officiella hemsida

Klicka på bilden för att komma till ”Jämföraren” . Här kan du se hur det går för din kommun på olika områden.

Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, är en ideell förening som bildats i samarbete mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. RKAs uppdrag är att underlätta uppföljning och analys av olika verksamheter i kommuner och regioner genom att tillhandahålla statistik i en databas – Kolada.

En viktig sak för journalisten är att vara påläst och hitta bra källor att hänvisa till. 

Gå in på din kommuns hemsida och lär dig mer om hur din kommun jobbar med detta mål. Är du nöjd med hur din kommun presenterar arbetet med målet?

Om målet Hållbar energi för alla|Regeringen

Statistik för målen Hållbar energi för alla|Statistiska centralbyrån (SCB)

Video om målet Hållbar energi för alla|Utbildningsradion (UR)

Statistik gällande energi|Naturvårdsverket

Om elförsörjning och energiläge|Energimyndigheten

Sammanfattning av EU-lagstiftningen/energi|Europeiska unionen

Energikällor | Naturskyddsföreningen

Så här kan du ”Nyhetsgoogla” men var observant. Använd medier du känner till och litar på.

Tips: Testa gärna även att skriva in dina sökord eller din sökfras på scholar.google.se. Här får du upp en träfflista med vetenskapliga, expertgranskade artiklar om de ämne du är intresserad av. Ibland kan du ta del av hela artiklar, men det enklaste är att först läsa sammanfattningen (det som kallas Abstract på forskarspråk). 

Har du stött på ett påstående eller en nyhet som du vill kolla upp? Gör då så här för att göra en lateral- eller sidledes granskning.

Alla journalistiska texter har en vinkel – en krok som får läsarna att tycka att den är intressant. Förutom att den ska väcka intresse så ska den förstås också vara sann, det vill säga ha täckning i texten. Vinkeln lyfts ofta fram i rubriken och i inledningen av en artikel eller ett nyhetsinslag.

Exempel på vinklar:

Nyhetsartiklar eller intervjuer:

Så mycket vind- och solenergi skulle behövas för att hålla Sverige igång

Hållbarhetssamordnaren i ………kommun: ”Vi vill klara oss på vind och sol”

Historien om Earth Hour

Granska ditt elbolag – hur mycket av din el är förnybar?

Så mycket energi sparar du på kortare duschar

Förslag på ämne för tipsartiklar eller krönikor:

Så utmanar du familjen i elsparande

Apparna som hjälper dig att spara el

Kolla igenom dina apparater och eluttag — spara tusenlappar

Så tätar du ett fönster

Sticka sockor —  sänk temperaturen

Så luftar du ett element

Forskaren: Så kan AI förutspå elförbrukningen

 

Välj en artikeltyp