Research och inspiration

 

Klicka på bilden för att läsa på om målet på Globala målens officiella hemsida.

Vad räknas som extrem fattigdom?

Om Globala målens officiella hemsida: Globalamalen.se drivs av United Nations Development Programme, UNDP, med stöd från svenska Sida. UNDP arbetar i 170 länder för att avskaffa fattigdomen, minska ojämlikheter och främja fredliga och hållbara samhällen. UNDP I Sverige arbetar bland annat med att på olika sättet stötta genomförandet av Globala målen i Sverige.

Klicka på bilden och scrolla ned på Globala målens officiella hemsida för att läsa om delmålen och ”snabba tips”. Fundera gärna över hur din skola eller kommun kan vara med och driva utvecklingen framåt.

Om Globala målens officiella hemsida: Globalamålen.se drivs av United Nations Development Programme, UNDP, med stöd från svenska Sida. UNDP arbetar i 170 länder för att avskaffa fattigdomen, minska ojämlikheter och främja fredliga och hållbara samhällen. UNDP I Sverige arbetar bland annat med att på olika sättet stötta genomförandet av Globala målen i Sverige.

Gör Målkompassen för Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Om Målkompassen: Målkompassen är ett spel som Globalamålen.se skapat för att stärka kunskapen om arbetet med Globala målen. Spelet bygger på den fakta som FN årligen tar fram om Globala målen

 

Ta hjälp av ”Interaktiva kartan” (på engelska), för att se hur det går för Sverige med måluppfyllelsen. Hur går det för Sverige jämfört med andra länder?

Om ”Interaktiva kartan”: Interaktiva kartan bygger på FN-rapporten Sustainable Development Goals Report (Engelska), en översikt över hur det går med måluppfyllelsen i de olika länderna.

 

Klicka på bilden för att komma till ”Jämföraren” . Här kan du se hur det går för din kommun på olika områden.

Om ”Jämföraren”: Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, är en ideell förening som bildats i samarbete mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. RKAs uppdrag är att underlätta uppföljning och analys av olika verksamheter i kommuner och regioner genom att tillhandahålla statistik i en databas – Kolada.

Läs Mediekompass artikel med Måns Jonasson, internetexpert på Internetstiftelsen, om vilka utmaningar Sverige står inför gällande vår infrastruktur på nätet. 

Mediekompass är ett hjälpmedel för lärare som vill använda tidningar i undervisningen. Bakom Mediekompass står Tidningsutgivarna (TU) som värnar om ett öppet och demokratiskt samhälle.

Så här kan du ”Nyhetsgoogla” men var observant. Använd medier du känner till och litar på.

Tips: Testa gärna även att skriva in dina sökord eller din sökfras på scholar.google.se. Här får du upp en träfflista med vetenskapliga, expertgranskade artiklar om de ämne du är intresserad av. Ibland kan du ta del av hela artiklar, men det enklaste är att först läsa sammanfattningen (det som kallas Abstract på forskarspråk). 

Har du stött på ett påstående eller en nyhet som du vill kolla upp? Gör då så här för att göra en lateral- eller sidledes granskning.

Att vara påläst och hitta bra källor att hänvisa till, är viktigt för en journalist. Här är några förslag på bra källor till information, men du kan säkert hitta fler.

Gå in på din kommuns hemsida och lär dig mer om hur din kommun jobbar med detta mål. Är du nöjd med hur din kommun presenterar arbetet med målet?

Om målet Hållbar industri, innovationer och infrastruktur|Regeringen

Statistik gällande målet Hållbar industri, innovationer och infrastruktur|Statistiska centralbyrån (SCB)

Video om målet Hållbar industri, innovationer och infrastruktur|Utbildningsradion (UR)

Barns rättigheter|Barnombudsmannen

Institutet Mot Mutor (IMM)

Hållbara transporter |Naturskyddsföreningen

Alla journalistiska texter har en vinkel – en krok som får läsarna att tycka att den är intressant. Förutom att den ska väcka intresse så ska den förstås också vara sann, det vill säga ha täckning i texten. Vinkeln lyfts ofta fram i rubriken och i inledningen av en artikel eller ett nyhetsinslag. 

Exempel på vinklar:

Nyhetsartiklar eller intervjuer:

Eleverna på ……skolan: “Vi tror att vår uppkoppling kan bli bättre”

Sandra, 15 har sex kilometer till närmsta busshållsplats

5 innovationer från som du inte visste kom från din kommun

Så återvinns plasten från kommunens fabriker

Det lokala mejeriet: Här går inte en droppe till spillo

Tuva, 17 valde att stanna hemma från semestern när familjen tog flyget

Arvid, 12, fick kommunens innovationspris

Grannarna: “Samåkningen sparade både tid och pengar”

Lokala fabriken: Varje månad har vi en innovationsverkstad med alla anställda

Kommunens cykelbanor rustas upp

Pensionärerna som fick en “app-kurs” av skolbarnen: ”Vi vill ha fler kurser”

Innovatonslabbet som är öppet för alla

Möt ingenjörerna som hjälper kommunens företag att effektivisera hållbart

Bengt, 49: ”Med 5G i stugan minskar jag resandet till och från kontoret”

Nya borstar på städmaskinen sparade slitage på skolkorridorens golv

Tipsartiklar eller krönikor: 

Upptäck ……kommun med buss på semestern

Platserna där kommunens WIfi funkar bäst

Vägen till att bli industridesigner

Välj en artikeltyp