Att våra utsläpp ökar den globala uppvärmningen kan de mesta och att detta innebär att det blir varmare, men i texten ”Därför hotas demokratin av klimatkrisen” (https://www.extrakt.se/darfor-hotas-demokratin-av-…