Jag är ett barn som har varit med om rasismen flera gånger ända sen jag gick i förskoleklass, men eftersom jag var ganska ung så ansågs det inte som rasism utan det uppfattades som att vara elak. Jag blev rasistiskt behandlad på grund av att jag var mörkhyad, därför ska jag nu berätta…