Inform, Engage, Empower

Mobile Stories

Var med i skolkampanjen Young Voices for Tolerance, där unga i hela Sverige sprider kunskap om Förintelsen, antisemitism och andra former av intolerans. Alla elever kan vara med och göra skillnad!

 

När vi på Mobile Stories kontaktade Göran Persson tackade han ja till att säga några ord till eleverna angående just vikten att berätta. Visa gärna klippet för dina elever.

Till dig som är lärare, rektor eller skolbibliotekarie

I slutet av 90-talet tog dåvarande statsminister Göran Persson initiativ till Levande historia. Utbildningssatsningen var en reaktion på de rasistiska och högerextrema strömningar som präglade tidsandan då. Syftet var att samla kunskap och levandegöra historien – för att förhindra att Förintelsens fasor från andra världskriget skulle upprepas. För 21 år sedan hölls den första internationella hågkomstkonferensen i Sverige. Detta blev starten för International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).

Nu tornar molnen åter upp sig. I många länder begränsas yttrande- och pressfriheten. Människor hotas och mördas på grund av sin politiska övertygelse, sin etniska bakgrund, sexuella läggning eller könsidentitet. Den sista generation med egna minnen av Förintelsen finns snart inte med oss längre.

Det är också en helt annan tid vi lever i, med nya möjligheter och utmaningar. Internet ger en enorm potential när det gäller allas rätt att uttrycka sig och göra skillnad, men här finns också krafter som leder oss in på fel väg. Det är på många sätt en avgörande tid.

I oktober hålls en ny hågkomstkonferens, som statsminister Stefan Löfven står värd för och där statsråd, regeringschefer, forskare och civilsamhälle från 50 länder bjudits in för att diskutera hur vi håller minnet levande och förebygger att historien upprepar sig.

Hösten 2021 blir också startskottet för Mobile Stories kampanj Young Voices for Tolerance. Genom lektionsuppläggen ovan vill vi inspirera och stötta dina elever att berätta, sprida kunskap och göra skillnad. Här får du som lärare stöd i allt från produktion till publicering. Uppläggen tar avstamp ur relevant forskning och aktuella rapporter. Vissa av uppläggen handlar om att berätta om det som har hänt i historien, andra om att unga får ge vuxensamhället kunskap om vad som möter unga i dag – inte minst på nätet.

 

Flykten till Marstrand

Flykten till Marstrand är en bok och en utställning som baseras på intervjuer med polska judar som kom till Marstrand 1969, för att undkomma antisemitiska förföljelser i hemlandet Polen. Till utställningen finns ett klassrumsmaterial som kan användas för att producera artiklar i samband med ett utställningsbesök.

Peter Kadars dikt. Peter Kadar (1935–2020) var föreläsare på Berättargruppen EDUT-Vittnesmål från Förintelsen fram till 2020. Foto: Jenny Ingemarsson